4/3krát 3053

Součet dvou čísel je 98. První číslo je 4/3krát větší než druhé. Jaká jsou to čísla?

Správná odpověď:

a =  56
b =  42

Postup správného řešení:


a+b=98
a = 4/3·b

a+b = 98
3a-4b = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3a-4b = 0
a+b = 98

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3a-4b = 0
2,33b = 98


b = 98/2,33333333 = 42
a = 0+4b/3 = 0+4 · 42/3 = 56

a = 56
b = 42

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: