Ocislované 3185

Strany knihy mají tvar obdélníku se stranami dlouhými 15cm a 12cm Jeníček vytrhal všechny strany a postavil je do řady tak, že se dotýkaly kratší stranou. Jak dlouhá byla řada, pokud víte, že strany byly očíslovány od čísla 1 a součet čísel na posledních 3 stranách byl 333? Jaký obvod měla vzniklá řada?

Správná odpověď:

n =  56
x =  0,15 m
y =  17,04 m

Postup správného řešení:


(2n-2)+(2n-1)+(2n)=333

(2·n-2)+(2·n-1)+(2·n)=333

6n = 336


n = 336/6 = 56

n = 56

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
a=15/100=203=0,15 b=12/100=253=0,12 x=a n=0,15 56=542=8,4=0,15 m
y=2 x+2 b=2 8,4+2 0,12=17,04 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: