Peníze 3

Peter má 2x více peněz než Miloš. Kdyby dal ale Peter Miloši 16 eur, Miloš by měl 3,5x více peněz než Peter. Určete, kolik peněz měl původně Peter a kolik Miloš.

Správná odpověď:

m =  12
p =  24

Postup správného řešení:


p=2m
3,5·(p-16) = (m+16)

p=2·m
3,5·(p-16) = (m+16)

2m-p = 0
m-3,5p = -72

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2m-p = 0
-3p = -72


p = -72/-3 = 24
m = 0+p/2 = 0+24/2 = 12

m = 12
p = 24

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: