Nasbírali 3843

Peter, Alex a Klára nasbírali spol 112 borůvek. Peter nasbíral o 2 borůvky více než Klárka. Alex ale nasbíral o 34 méně než Klára. Kolik nasbíral každý z nich.

Správná odpověď:

A =  14
K =  48
P =  50

Postup správného řešení:


P+A+K=112
P=2+K
A = K-34

A+K+P = 112
K-P = -2
A-K = -34

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
A+K+P = 112
K-P = -2
-2K-P = -146

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
A+K+P = 112
-2K-P = -146
K-P = -2

Řádek 3 - 1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
A+K+P = 112
-2K-P = -146
-1,5P = -75


P = -75/-1,5 = 50
K = -146+P/-2 = -146+50/-2 = 48
A = 112-K-P = 112-48-50 = 14

A = 14
K = 48
P = 50

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: