Symetrie

Eva miluje symetrii v tvarech i číslech. Včera vymyslela zcela nový druh symetrie - dělitelnou symetrii. Napsala všechny pětimístné čísla s různými číslicemi s následující vlastností:
první číslice je dělitelná číslem 1, druhá číslem 2, třetí číslem 3, čtvrtá číslem 4 a pátá číslem 5 bez ohledu nato, zda číslice čte zleva doprava nebo zprava doleva.

Vypiš všechny pětimístné čísla s Evin dělitelnou symetrií. Kolik jich je?

Správná odpověď:

n =  12

Postup správného řešení:

1. 50005
2. 50305
3. 50605
4. 50905
5. 54045
6. 54345
7. 54645
8. 54945
9. 58085
10. 58385
11. 58685
12. 58985
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: