Kvádr 58

Kvádr o rozměrech a=15cm b=5cm a výška kvádru c =8cm Vypočítej délku stěnové úhlopříčky v podstavě?

Správná odpověď:

s =  15,8114 cm

Postup správného řešení:

a=15 cm b=5 cm c=8 cm  s=a2+b2=152+52=5 10=15.8114 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady:

 • Kvádr 50
  cube_diagonals Kvádr má rozměry a = 4cm, b = 3cm a c = 12cm. Vypočti délku stěnové a tělesové úhlopříčky.
 • Úhlopříčky kvádru
  space_diagonal Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky kvádru o rozměrech: a = 20 cm, b = 30 cm, c = 15 cm.
 • Tělesová úhlopříčka
  kvadr_diagonal Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky kvádru, jehož rozměry jsou a=5cm, b=6cm, c=10cm.
 • Stěnové úhlopříčky
  cuboid Pokud jsou stěnové úhlopříčky kvádru x, y a z (diagonály), pak najděte objem kvádru. Vyřešte pro x = 1,5, y = 2, z = 1,8
 • Kvádr - úhlopříčky
  prism_diagonals Délka podstavy kvádru a je 3 cm. Velikost tělesové úhlopříčky ut je 13 cm, velikost úhlopříčky v podstavě kvádru u1 je 5 cm. Jaký je objem tohoto kvádru?
 • Vypočítejte
  cubes3 Vypočítejte délku stěnové úhlopříčky krychle s hranou dlouhou 5 cm.
 • Kvádr 41
  kvadr Kvádr s podstavou 7cm x 3,9cm, tělesová úhlapříčka 9cm. Urči výšku kvádru a délku úhlopříčky podstavy.
 • Úhlopříčka
  rectangle_diagonal Vypočítej délku úhlopříčky obdélníku ABCD se stranami a = 8 cm, b = 5 cm.
 • Úhlopříčka
  makac Vypočítej délku úhlopříčky v obdélníku s rozměry 5 cm a 12 cm.
 • Vypočítej 59
  square Vypočítej délku strany čtverce, je-li zadána délka úhlopříčky u= 9,9 cm.
 • Telesová
  hranol4sreg Kvádr má rozměry d = 5 cm, š = 4 cm a v = 3 cm. Vypočítej délku jeho telesové úhlopríčky.
 • Vypočtěte 10
  kvadr_diagonal Vypočtěte velikost odchylky tělesové úhlopřičky a boční hrany c kvádru o rozměrech: a=28cm, b=45cm a c=73cm. Dále vypočtěte velikost odchylky tělesové úhlopřičky od roviny podstavy.
 • Tělesová úhlopříčka
  diagonal Najděte délku tělesové úhlopříčky kvádru s délkou = 20 m šířka = 25 m výška = 150 m
 • Kvádr/hranol
  abc Urči objem betonovém kvádru jehož jedna hrana podstavy má délku 3m, tělesová úhlopříčka 13m a výška 12m.
 • Úhlopříčka
  cuboid Kvádr má rozměry a = 12 cm, b = 9 cm, c = 36 cm. Vypočtěte délku tělesové úhlopříčky kvádru.
 • Kvádr 49
  diagonal_rectangular_prism Kvádr s obdélníkovou podstavou o rozměrech 3cm a 4cm má tělesovou úhlopříčku dlouhou 13cm. Jaká je výška kvádru?
 • Úhlopríčka
  krychle Vypočítej délku telesové úhlopríčky v krychli o straně 15 cm.