Distribuční 4907

Je zadána spojitá náhodná velicina X: distribuční funkcí, určete parametry a; b tak, aby funkce F (x) byla
spojitá a byla distribuční funkcí náhodné veličiny X a vyjádřete f (x).
P (X < 5)
F(x) = 0; x < 3
F(x) = a . x - b; 3 < x < 6
F(x) = 1; 6 > x

Správná odpověď:

a =  0,3333
b =  1

Postup správného řešení:


0=a·3-b
1 = a·6-b

3a-b = 0
6a-b = 1

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
6a-b = 1
3a-b = 0

Řádek 2 - 3/6 · Řádek 1 → Řádek 2
6a-b = 1
-0,5b = -0,5


b = -0,5/-0,5 = 1
a = 1+b/6 = 1+1/6 = 0,33333333

a = 1/3 ≐ 0,333333
b = 1

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: