C–I–4 MO 2017

Určete největší celé číslo n, při kterém lze čtvercovou tabulku n×n zaplnit přirozenými čísly od 1 do n2 (n na druhou) tak, aby v každé její čtvercové části 3×3 byla zapsána aspoň jedna druhá mocnina celého čísla.

Správná odpověď:

n =  6

Postup správného řešení:

n=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 8 komentářů:
#
Dr Math
Návodné úlohy:
1. Najděte všechna přirozená čísla n, pro která lze čtvercovou tabulku n × n zaplnit přirozenými čísly od 1 do n
2 tak, aby v každém řádku i v každém sloupci byla zapsána alespoň jedna druhá mocnina celého čísla. [Jde to pro každé n — čtverce 12, 2
2
, . . . , n2
zapíšeme na úhlopříčku.]
2. Určete největší celé číslo n, při kterém je možné čtvercovou tabulku n × n zaplnit přirozenými čísly od 1 do n2
tak, aby v každé její čtvercové části 2 × 2 byla zapsána alespoň jedna druhá mocnina celého čísla. [n = 5]
D1. Do čtvercové tabulky 11×11 jsme vepsali přirozená čísla 1, 2, . . . , 121 postupně po řádcích zleva doprava a shora dolů. Čtvercovou destičkou 4 × 4 jsme všemi možnými způsoby zakryli právě 16 políček. Kolikrát byl součet zakrytých čísel
druhou mocninou celého čísla? [65–B–I–2]
D2. Čtvercovou tabulku 6 × 6 zaplníme všemi celými čísly od 1 do 36.
a) Uveďte příklad takového zaplnění tabulky, že součet každých dvou čísel ve stejném řádku nebo sloupci je větší než 11.
b) Ukažte, že při libovolném zaplnění tabulky se v některém řádku nebo sloupci najdou dvě čísla, jejichž součet nepřevyšuje 12. [66–C–II–2]

#
Žák
Můžu se zeptat, proč je to 0?

#
Dr Math
reseni nevime :) cize 0 :D

#
Žák
Je to blbost!

#
Žák
Minimální celý číslo, pro které to platí je 3, takže to nemůže být nula.

#
Dr Math
takze ale uloha neznela minmalni cislo ale "největší celé číslo".... ci 0 alebo 3, vsechno nespravne...

#
Žák
je to 6

#
Žák
je to asi nejlehčí příklad ze všech :D

avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: