Určete

Určete obsah trojúhelníku daného přímkou -7x + 7y + 63 = 0 a souřadnicovými osy x a y.

Správná odpověď:

S =  40,5

Postup správného řešení:

7x+7y+63=0  x=0: 7 0+7y+63=0 7y=63 y=63/7=9  y=0: 7x+7 0+63=0 7x=63 x=63/7=9  a=x=9=9 b=y=(9)=9  ABC:(0,0),(0,9),(9,0)  S=a b/2=9 9/2=40,5

-7•0+7y + 63 = 0


-7•0+7•y + 63 = 0

7y = -63

y = -9

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete proměnit jednotku délky?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: