XY trojúhelník

Vypočítejte obsah trojúhelníku, který tvoří přímka 7x+8y-69=0 se souřadnicovými osami.

Správná odpověď:

S =  42,51

Postup správného řešení:

x=0: +8y69=0 a=y=69/8=8,63  y=0: 7x69=0 b=x=69/7=9,86  S=2ab=42,51Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: