Zbývajícího 6007

V parku spadla první den jedna třetina veškerého listí, které bylo na stromech. Druhý den spadla čtvrtina z toho, co zbylo na větvích, a třetí den třetina zbývajícího listí. Čtvrtý den odfouklo ze stromů polovinu listů a na větvích jich zbylo 422. Kolik listů spadlo za tyto čtyři dny?

Správná odpověď:

n =  1266

Postup správného řešení:

d1=1/3=310,3333 d2=1/4 (1d1)=1/4 (10,3333)=610,1667 d3=1/3 (1d2d1)=1/3 (10,16670,3333)=610,1667  n/3+n/6+n/6+422=n 0,333333n=422 31n=422 n=1266

n/3 + n/6 + n/6 + 422 = n

2n = 2532


n = 2532/2 = 1266

n = 1266

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: