Z parkoviště

Z parkoviště lze na vrchol kopce vystoupat po třech různých turistických trasách nebo vyjet lanovkou a stejnými čtyřmi způsoby lze sestoupat z kopce zpět na parkoviště, jak ilustruje obrázek. Cestou na vrchol kopce a zpět je myšlen výstup a sestup dohromady. Dvě cesty na vrchol kopce a zpět jsou různé, pokud se liší ve způsobu výstupu nebo sestupu.

a) Určete počet různých cest na vrchol kopce a zpět.
b)Určete počet různých cest na vrchol kopce a zpět tak, aby cesta z kopce byla jiná než cesta na kopec.
c) Určete počet různých cest na vrchol kopce a zpět tak, aby aspoň jednou byla použita lanovka.
d) Určete počet různých cest na vrchol kopce a zpět tak, aby lanovka byla použita právě jednou.

Správná odpověď:

a =  16
b =  12
c =  7
d =  6

Postup správného řešení:

a=4 4=16
b=4 3=12
c=3 1+1 3+1 1=7
d=3 1+1 3=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Viz také naši kalkulačku permutaci.
Viz také naši kalkulačku variací.
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: