Nákup ovoce

Jirka s maminkou byl na nákupu. Maminka koupila 2 kg broskví a 5 kg brambor a platila 173 Kč. Sousedka koupila 3 kg broskví a 4 kg brambor a platila 186 Kč. Kolik stálo 1 kg broskví a 1 kg brambor?

Správná odpověď:

a =  34
b =  21

Postup správného řešení:


2a+5b = 173
3a + 4b = 186

2·a+5·b = 173
3·a + 4·b = 186

2a+5b = 173
3a+4b = 186

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3a+4b = 186
2a+5b = 173

Řádek 2 - 2/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3a+4b = 186
2,33b = 49


b = 49/2,33333333 = 21
a = 186-4b/3 = 186-4 · 21/3 = 34

a = 34
b = 21

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: