Vzdáleny 74804

Najděte rovnici pro všechny body (x,y), které jsou rovněž vzdáleny od bodů A(5,-2) a B(-2,10)?

Správná odpověď:

e : 24 y -14 x - 75 = 0

Postup správného řešení:

 A(5,2) B(2,10) d1=d2 AX= BX XA=XB (xAx)2+(yAy)2=(xBx)2+(yBy)2 (xAx)2+(yAy)2=(xBx)2+(yBy)2  (x5)2 +(y+2)2 = (x+2)2 +(y10)2 (x5)2 +(y+2)2 = (x+2)2 +(y10)2  24 y 14 x  75 = 0  e:e=24 y14 x75=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: