Autobus 26

Autobus jezdí mezi místy A a B. Jestliže zvýší svoji průměrnou rychlost o 5 km/h, zkrátí se jízdní doba o 20 minut. Sníží-li svou původní rychlost o 4 km/h, prodlouží se doba jízdy o 20 minut. Jaká je průměrná rychlost autobusu? Jaká je jízdní doba autobusu? Jaká je délka jeho trasy?

Správná odpověď:

v =  40 km/h
t =  3 h
s =  120 km

Postup správného řešení:

t1=20 min h=20:60  h=0,33333 h Δv1=5 km/h Δv2=4 km/h  s=v t s = (v+ Δv1) (tt1) s = (v Δv2) (t+t1)  (v+5) (t1/3) = (v4) (t+1/3)  = vt  27 t=2 v+1 12 t+4=v  27 t=2 v+1 12 t+4=v  27t2v=1 12tv=4  Rˇaˊdek22712 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 27t2v=1 0,11v=4,44  v=0,111111114,44444444=40 t=271+2v=271+2 40=3  t=3 v=40=40 km/h
t=3=3 h
s=v t=40 3=120=120 km   Zkousˇka spraˊvnosti:  s1=(v+Δv1) (tt1)=(40+5) (30,3333)=120 km s2=(vΔv2) (t+t1)=(404) (3+0,3333)=120 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: