Cena 1

Cena 1 kg hrušek je o 7 korun vyšší než cena 1 kg jablek. Prodejce prodal o 2kg jablek více než hrušek. Za hrušky i jablka utržil shodné částky, a to 420 Kč. Kolik kg jablek a kolik kg hrušek prodal?

Správná odpověď:

a =  12 kg
b =  10 kg

Postup správného řešení:

a c=420 b (c+7)=420 a=2+b  a c=420 (a2) (c+7)=420 (a2) (420/a+7)=420  (a2) (420+7a)=420a  (a2) (420+7a)=420a 7a214a840=0 7 ...  prvocˇıˊslo 14=27 840=23357 NSD(7,14,840)=7  a22a120=0  p=1;q=2;r=120 D=q24pr=2241(120)=484 D>0  a1,2=2pq±D=22±484 a1,2=22±22 a1,2=1±11 a1=12 a2=10  a=a1=12=12 kg

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

b=a2=122=10=10 kg   Zkousˇka spraˊvnosti:   c1=420/a=420/12=35 Kc/kg c2=420/b=420/10=42 Kc/kgNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: