Predajca 81234

Cena 1 kg hrušiek je o 7 korún vyššia ako cena 1 kg jabĺk. Predajca predal o 2kg jabĺk viac ako hrušiek. Za hrušky aj jablká utŕžil zhodné sumy, a to 420 Kč. Koľko kg jabĺk a koľko kg hrušiek predal?

Správna odpoveď:

a =  12 kg
b =  10 kg

Postup správneho riešenia:

a c=420 b (c+7)=420 a=2+b  a c=420 (a2) (c+7)=420 (a2) (420/a+7)=420  (a2) (420+7a)=420a  (a2) (420+7a)=420a 7a214a840=0 7 ...  prvocˇıˊslo 14=27 840=23357 NSD(7,14,840)=7  a22a120=0  p=1;q=2;r=120 D=q24pr=2241(120)=484 D>0  a1,2=2pq±D=22±484 a1,2=22±22 a1,2=1±11 a1=12 a2=10  a=a1=12=12 kg

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=a2=122=10=10 kg   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   c1=420/a=420/12=35 Kc/kg c2=420/b=420/10=42 Kc/kgNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: