Ve které

Ve které aritmetické posloupnosti je součet prvých pěti členů s indexy lichými rovný číslům 85 a součet prvých pěti členů s indexy sudými rovný číslu 100?

Správná odpověď:

a1 =  5
d =  3

Postup správného řešení:

a1+a3+a5+a7+a9=85 a2+a4+a6+a8+a10=100  5a1+(2+4+6+8)d=85 5a1+(1+3+5+7+9)d=100  5 a1+(2+4+6+8) d=85 5 a1+(1+3+5+7+9) d=100  5a1+20d=85 5a1+25d=100  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 5a1+20d=85 5d=15  d=515=3 a1=58520d=58520 3=5  a1=5 d=3
d=3   Zkousˇka spraˊvnosti:  a2=a1+d=5+3=8 a3=a2+d=8+3=11 a4=a3+d=11+3=14 a5=a4+d=14+3=17 a6=a5+d=17+3=20 a7=a6+d=20+3=23 a8=a7+d=23+3=26 a9=a8+d=26+3=29 a10=a9+d=29+3=32  s1=a1+a3+a5+a7+a9=5+11+17+23+29=85 s2=a2+a4+a6+a8+a10=8+14+20+26+32=100Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: