Geometricky 81871

Muž ve svém závěti rozdělil své peníze geometricky mezi své šesti syny, takže nejstarší syn dostal #5589 a nejmladší syn dostal #736.

(A) Kolik dostane čtvrtý syn?
(B) Kolik se mezi ně rozdělilo

Správná odpověď:

g4 =  2484
s =  15295

Postup správného řešení:

g6=5589 g1=736  g6= q1 q5  q=5g6/g1=55589/736=23=121=1,5  g4=g1 q3=736 1,53=2484
g5=g4 q=2484 1,5=3726 g3=g4/q=2484/1,5=1656 g2=g3/q=1656/1,5=1104 g1=g2/q=1104/1,5=736 s=g1+g2+g3+g4+g5+g6=736+1104+1656+2484+3726+5589=15295Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: