Geometricky 81871

Muž vo svojom závete rozdelil svoje peniaze geometricky medzi svojich šiestich synov, takže najstarší syn dostal # 5 589 a najmladší syn dostal # 736.

(A) Koľko dostane štvrtý syn?
(B) Koľko sa medzi nich rozdelilo

Správna odpoveď:

g4 =  2484
s =  15295

Postup správneho riešenia:

g6=5589 g1=736  g6= q1 q5  q=5g6/g1=55589/736=23=121=1,5  g4=g1 q3=736 1,53=2484
g5=g4 q=2484 1,5=3726 g3=g4/q=2484/1,5=1656 g2=g3/q=1656/1,5=1104 g1=g2/q=1104/1,5=736 s=g1+g2+g3+g4+g5+g6=736+1104+1656+2484+3726+5589=15295Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: