Poloměr 6

Poloměr koule zmenšíme o 1/3 původního poloměru. O kolik procent se změní objem a povrch koule?

Výsledek

p1 =  70.37 %
p2 =  55.556 %

Řešení:

r1=1 r2=r1r1/3=11/3230.6667  V1=43 π r13=43 3.1416 134.1888 V2=43 π r23=43 3.1416 0.666731.2411  p1=100 V1V2V1=100 4.18881.24114.188819002770.370470.37%r_{1}=1 \ \\ r_{2}=r_{1} - r_{1}/3=1 - 1/3 \doteq \dfrac{ 2 }{ 3 } \doteq 0.6667 \ \\ \ \\ V_{1}=\dfrac{ 4 }{ 3 } \cdot \ \pi \cdot \ r_{1}^3=\dfrac{ 4 }{ 3 } \cdot \ 3.1416 \cdot \ 1^3 \doteq 4.1888 \ \\ V_{2}=\dfrac{ 4 }{ 3 } \cdot \ \pi \cdot \ r_{2}^3=\dfrac{ 4 }{ 3 } \cdot \ 3.1416 \cdot \ 0.6667^3 \doteq 1.2411 \ \\ \ \\ p_{1}=100 \cdot \ \dfrac{ V_{1}-V_{2} }{ V_{1} }=100 \cdot \ \dfrac{ 4.1888-1.2411 }{ 4.1888 } \doteq \dfrac{ 1900 }{ 27 } \doteq 70.3704 \doteq 70.37 \%
S1=4π r12=4 3.1416 1212.5664 S2=4π r22=4 3.1416 0.666725.5851  p2=100 S1S2S1=100 12.56645.585112.5664500955.555655.556%S_{1}=4 \pi \cdot \ r_{1}^2=4 \cdot \ 3.1416 \cdot \ 1^2 \doteq 12.5664 \ \\ S_{2}=4 \pi \cdot \ r_{2}^2=4 \cdot \ 3.1416 \cdot \ 0.6667^2 \doteq 5.5851 \ \\ \ \\ p_{2}=100 \cdot \ \dfrac{ S_{1}-S_{2} }{ S_{1} }=100 \cdot \ \dfrac{ 12.5664-5.5851 }{ 12.5664 } \doteq \dfrac{ 500 }{ 9 } \doteq 55.5556 \doteq 55.556 \%Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Koule težké
  Spheres_in_sphere Kolik kouli s poloměrem 15 cm se vejde do vetší koule s poloměrem 150 cm?
 2. Soustruh
  SPHERE Z krychle o hraně délky 8cm byla vysoustružena koule s co největším poloměrem. Vypočítej objem krychle, koule a procento odpadu při soustružení.
 3. Krychle 7
  ball-in-cube Kolik % objemu krychle, jejíž hrana je 6m dlouhá, tvoří objem koule vepsané do této krychle?
 4. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 20 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 5. Rozloha Země
  earth_globe Větší část povrchu Země (r= 6371 km) tvoří oceány; jejich rozloha je přibližně 71% z povrchu Země. Jaka je přibližná rozloha souši ?
 6. Obráběč
  skridla2 Obráběč vyrobil místo původně plánovaných 480 součástek celkem 516 kusů. O kolik procent překročil plán?
 7. 7. ročník
  skola_1 Ve škole je v 7. ročníku celkem 76 žáků. Z toho je 34 dívek. Kolik procent chlapců chodí do 7. tříd?
 8. Spolek
  tourists_13 Spolek seniorů má celkem tři zájmové kluby - šachy, turistiku a vaření. Šachy - počet členů 15, vaření 45, turistika: podíl členů klubu členů ze všech spolků: 60%. Počet členů: ženy 84. Každý člen spolku navštěvuje právě jeden zájmový klub. Kolik procen
 9. Ve třídě 15
  skola Ve třídě 7. A je počet chlapců ku počtu dívek (v tomto pořadí) 2:3. Kolik procent ze všech dětí ve třídě tvoří dívky?
 10. Víno 4
  wines_2 Vinařský závod dodal na domácí trh 8/15 z celkového vyrobeného množství vína, 2/7 zbytku prodal do zahraničí. Kolik procent mají ještě na skladě?
 11. Knihovna 2
  books_20 60 procent návštěvníků knihovny si půjčuje detektivky nebo scifi a nic jiného, jedna pětina pouze klasickou literaturu a jedna desetina pouze literaturu faktu. Ostatní návštěvníci knihovny si půjčují jen poezii. V září si klasickou literaturu vypůjčilo 16
 12. Brigádníci
  tree2 Brigádníci vysazovány nové stromky. Z celkového množství 500 sazenic stihli vysadit 426. Na kolik procent splnili denní limit výsadby?
 13. Žárovky 6
  bulbs Z 1500 vyrobených žárovek bylo 21 vadnych. Kolik procent žárovek bylo bez vady?
 14. Kvásek
  cesto Kvásek na koláč obsahuje, mléko, droždí, cukr a mouku v poměru 20: 4: 1: 15. Kolika procentům je v kvásku zastoupena mouka?
 15. Limonáda
  juice Iva z jednoho litru 100% ovocné šťávy a 3 litrů vody udělala limonádu. Dva litry z ní nechala pro Alenu a Beatu. Do zbývajících dvou litrů přidala další dva litry vody a tu nabídla ostatním přátelům. a. Kolikaprocentní šťávu pili Alena a Beata? b. Kolika
 16. Vyznamenání
  test_16 Počty žáků s vyznamenáním v roce 2013 a 2014 jsou v poměru 40:49. Jak velký je meziroční procentní nárůst?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?