Strom

Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.

Výsledek

x(n) = (Správná odpověď je: 200+0.5(n-1)) Nesprávné

Řešení:

Textové řešení x(n) =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 2. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 3. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 4. Košíky
  basket Určete, kolik je spolu všech jablek, pokud v prvním koši jsou 4 jablka a v každém dalším je o 29 jablek více než v předchozím a máme osm košíků.
 5. AP - ľahký 2
  progression_1 Určte prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d =3.
 6. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 7. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 8. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 9. Na dvoře
  na_dvore Na dvoře je celkem 35 slepic a králíků. Dohromady mají 94 nohou. Vypočítej (rovnicí) kolik je na dvoře slepic a kolik králíků.
 10. Rovnice
  numbs_4 Vyřeš soustavu rovnic dosazovací, porovnávací i sčítací metodou a proveď zkoušku: 4x+y=5 3x-5y=21
 11. Řešte
  linear_eq_2 Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1.5x+1.2y=0.6 0.8x-0.2y=2
 12. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 13. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 14. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 15. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 16. Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 17. Součet členů
  seq_5 Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?