Čtverec

Vypočítejte obsah čtverce, jehož úhlopříčka je 48 cm.

Výsledek

S =  1152 cm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Čtverec 2
  square_ABCD_1 Body D[10,-9] a B[5,-8] jsou protilehlými vrcholy čtverce ABCD. Vypočítejte obsah čtverce ABCD.
 2. Nekonečno
  circles-and-squares Do čtverce o straně délky 15 je vepsán kruh, do něho pak čtverec, do toho opět kruh atd. do nekonečna. Vypočítejte součet obsahů všech těchto čtverců.
 3. Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 12 cm.
 4. Úhlopříčka čtverce
  square_d Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jestliže jeho obvod je 452 cm.
 5. Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -7x -y -4 =0.
 6. Kruhy
  SquareCircleSquare Obsah kruhu vepsaného do čtverce je 18. Jaký je obsah kruhu opsaného kolem čtverce?
 7. Neštěstí
  jehlan3_2 Pana Radomíra při poslední bouřce postihlo neštěstí, na střechu tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu mu spadl strom a celou mu ji poničil. Střecha má podstavou délku hrany 8m a délku boční hrany 15m. Kolik m2 střešní krytiny bude muset nakoupit?
 8. Kulatina v2
  tramy Kulatina má průměr 30 cm. Jaký největší trám se čtvercovým průřezem z ní lze vytesat?
 9. Čtverec 2
  square_2 Strana čtverce a = 2.2 cm, kolik cm je jeho úhlopříčka?
 10. Kolmý jehlan
  pyramid_4 Vypočtěte objem kolmého jehlanu, jehož boční strana délky 5cm zvíře se čtvercovou podstavou úhel s velikostí 60 stupňů.
 11. Čtverec 25
  square_axes Sestrojte čtverec je-li dáno u-a=1
 12. Ve čtverci
  s1 Ve čtverci ABCD leží bod X na úhlopříčce AC. Délka úsečky XC je trojnásobkem délky úsečky AX. Bod S je středem strany AB. Délka strany AB je 1 cm. Jaká je délka úsečky XS?
 13. Kulatina
  gulatina Průměr kmene je 59 cm. Je možné z něj vytesat čtverec o straně 50 cm?
 14. Úkol
  cube_1 Mám domácí úkol. Krychle má hranu 17 cm a mám zjistit stěnovou a tělesovou úhlopříčku.
 15. Pyramidy v Gize
  pyramid2 Petr si z dovolene v Egypte přivezl model pyramidy ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu. Změřil si že jeji podstavna hrana má delku 7cm a bočni hrana ma delku 10 cm. Model ma hmotnost 1kg a je vyroben z neznámého kovu. Z jakeho kovu je model vyroben?
 16. Rovnoramenný trojuhelník 2
  ctverec-uhlopricky Celkem kolik rovnoramenných trojúhelníků vznikne ve čtverci, když v něm vyznačíme všechny úhlopříčky?
 17. Lichoběžník
  rectangular_trapezoid Jsou úhlopříčky v pravoúhlém lichoběžníku navzájem kolmé a půlí úhly?