Diference AP 4

Vypočítejte diferenci AP, pokud a1 = 0,5 a a2 + a3 = -1,1

Výsledek

d =  -0.7

Řešení:

Textové řešení d =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 18 členů platí: Sn = 2988 a první člen je a1 = 13.
 2. Diference
  diff Určete diferenci AP, pokud a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 3. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -7, a107 = 646 . a) Určete hodnotu členu a96 b) Určete součet 107 členů.
 4. Pátý člen
  arithmet_seq_1 Určete pátý člen aritmetické posloupnosti, pokud součet druhého a pátého člena se rovná 73, a d = 7.
 5. Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 60 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 10 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 6. Třetí člen
  seq_6 Určete třetí člen AP, pokud a4 = 93, d = 7,5.
 7. Střecha
  roof Na střeše tvaru lichoběžníku jsou naskládané tašky do řad tak, že u hřebene je 49 tašek av každém následujícím řadě je o jednu tašku více než v předchozím řadě. Kolika taškami je pokryta střecha, pokud nejspodnější řada má 80 tašek?
 8. Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 9. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 10. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 11. Krystalická voda
  laboratory Chemik chtěl zkontrolovat obsah krystalové vody v draselno-chromitý Kamenci K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H_O, který byl již dlouhou dobu v laboratoři. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H2O připravil 979 cm3 roztoku. Následně do 293 cm3 tohoto zákla
 12. AP vloženie
  series_1 Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 13. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 14. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 15. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 11 a 138 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1788.
 16. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a2=-4, a6=-32
 17. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti a11=75, d=8