Druhá odmocnina

Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?

Výsledek

m1 =  3
m2 =  -3

Řešení:

Textové řešení m1 =
Textové řešení m1 = : č. 1

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

Textové řešení m2 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 2. Výraz - funkce
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čemu se rovná k(10)?
 3. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 4. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 5. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 6. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 7. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 8. Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 9. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 10. Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 11. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 12. Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 13. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 14. Co je P
  eq2_12 PP plus P x P plus P = 160
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. V aritmetické
  sequence_geo_12 V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.
 17. Krystalická voda
  laboratory Chemik chtěl zkontrolovat obsah krystalové vody v draselno-chromitý Kamenci K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H_O, který byl již dlouhou dobu v laboratoři. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H2O připravil 979 cm3 roztoku. Následně do 293 cm3 tohoto zákla