Druhá odmocnina

Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?

Správny výsledok:

m1 =  3
m2 =  -3

Riešenie:

x=7 3m2+22x=0 3m2+227=0 3m2+22=7  3m2+22=72 3m2+22=49  3m227=0  a=3;b=0;c=27 D=b24ac=0243(27)=324 D>0  m1,2=b±D2a=±3246 m1,2=±186 m1,2=±3 m1=3 m2=3   Sucinovy tvar rovnice:  3(m3)(m+3)=0 m1=3x=7 \ \\ \sqrt{ 3m^2 +22 } - x=0 \ \\ \sqrt{ 3m^2 +22 } - 7=0 \ \\ \sqrt{ 3m^2 +22 }=7 \ \\ \ \\ 3m^2 +22=7^2 \ \\ 3m^2 +22=49 \ \\ \ \\ 3m^2 -27=0 \ \\ \ \\ a=3; b=0; c=-27 \ \\ D=b^2 - 4ac=0^2 - 4\cdot 3 \cdot (-27)=324 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ m_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ \pm \sqrt{ 324 } }{ 6 } \ \\ m_{1,2}=\dfrac{ \pm 18 }{ 6 } \ \\ m_{1,2}=\pm 3 \ \\ m_{1}=3 \ \\ m_{2}=-3 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 3 (m -3) (m +3)=0 \ \\ m_{1}=3

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 • Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 • Prevrátená hodnota
  fx Ako vypočítam číslo x, ktoré je o 9 väčšie ako jeho prevrátená hodnota (1/x)?
 • Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 • Výraz - funkcia
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čomu sa rovná k(10)?
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 • Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 • Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 • Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 • Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 • Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 • Kryštalická voda
  laboratory Chemik chcel skontrolovať obsah kryštalickej vody v draselno-chromitom kamenci K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O, ktorý bol už dlhý čas v laboratóriu. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O pripravil 979 cm3 základného roztoku. Následne do 293 cm3 tohto