Druhá odmocnina

Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?

Výsledok

m1 =  3
m2 =  -3

Riešenie:

x=7 3m2+22x=0 3m2+227=0 3m2+22=7  3m2+22=72  3m227=0  a=3;b=0;c=27 D=b24ac=0243(27)=324 D>0  m1,2=b±D2a=±3246 m1,2=±186 m1,2=±3 m1=3 m2=3   Sucinovy tvar rovnice:  m1=3(m3)(m+3)=0m1=3x = 7 \ \\ \sqrt{ 3m^2 +22 } - x = 0 \ \\ \sqrt{ 3m^2 +22 } - 7 = 0 \ \\ \sqrt{ 3m^2 +22 } = 7 \ \\ \ \\ 3m^2 +22 = 7^2 \ \\ \ \\ 3m^2 -27 = 0 \ \\ \ \\ a = 3; b = 0; c = -27 \ \\ D = b^2 - 4ac = 0^2 - 4\cdot 3 \cdot (-27) = 324 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ m_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ \pm \sqrt{ 324 } }{ 6 } \ \\ m_{1,2} = \dfrac{ \pm 18 }{ 6 } \ \\ m_{1,2} = \pm 3 \ \\ m_{1} = 3 \ \\ m_{2} = -3 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ m_{1}=3 (m -3) (m +3) = 0m_{ 1 } = 3

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

m2=(3)=3m_{ 2 } = (-3) = -3Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 2. Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 3. Prevrátená hodnota
  fx Ako vypočítam číslo x, ktoré je o 9 väčšie ako jeho prevrátená hodnota (1/x)?
 4. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 5. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 6. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 7. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 8. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 9. Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 10. Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 11. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 12. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 13. Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 14. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 15. AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 16. Kryštalická voda
  laboratory Chemik chcel skontrolovať obsah kryštalickej vody v draselno-chromitom kamenci K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O, ktorý bol už dlhý čas v laboratóriu. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O pripravil 979 cm3 základného roztoku. Následne do 293 cm3 tohto
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?