Povrch tělesa + druhá mocnina - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 27

  • Zvláštní kostka
    cube3 Vypočítejte hranu kostky, jejíž povrch i objem je numericky stejné číslo.
  • Povrch krychle
    cube_diagonals_5 Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?
  • Mléko tetrapack
    milk_1 Krabice tvaru krychle je po okraj naplněna mlékem o objemu 2 litry. Vypočítej hranu a povrch krabice.
  • Kostka
    cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
  • Povrch a objem krychle
    cube_shield_6 Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
  • Krychle
    cubes_14 Jedna krychle od druhé ma hranu větší 5x. Kolikrát bude větší povrch a objem?
  • Kostka
    cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
  • Krychle
    cubes_20 Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
  • Kostka
    cube_in_sphere Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
  • Krychle
    cubes_3 Krychle má povrch 486 m ^ 2. Vypočítejte její objem.
  • Krychle 36
    cubes_18 krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
  • Baňka chemická
    banka_1.JPG Vyfouknutá baňka tvaru koule má objem 0,6 litrů. Jaký má povrch?
  • Povrch 16
    cuboid_3 Povrch kvádru je 558 cm², jeho rozměry jsou v poměru 5 : 3 : 2. Vypočítej objem.
  • Výška = průměr
    valec_1 Povrch válce, jehož výše se rovná průměru podstavy, je 4239 cm čtverečních. Vypočítejte objem válce.
  • Obsah 18
    valec2 Obsah pláště válce je 300 cm², jehož výška se rovná průměru podstavy. Určete povrch válce.
  • Krychle 46
    cube_shield_1 Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
  • O kolik 6
    cubes O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
  • Velikost krychle
    cube_diagonals Jaká je velikost hrany krychle s povrchem 37,5 m2?
  • Koule 20
    sphere4 Koule má poloměr 2m. O kolik procent má větší povrch a objem jiná koule, jejíž poloměr je větší o 20%?
  • Rotace
    cone_1 Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 8 cm a 11 cm rotuje kolem delší odvěsny. Vypočítejte objem a povrch takto vzniklého kužele.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Příklady pro výpočet plošného obsahu tělesa (povrchu tělesa). Druhá mocnina - příklady.