Koule 20

Koule má poloměr 2m. O kolik procent má větší povrch a objem jiná koule, jejíž poloměr je větší o 20%?

Správná odpověď:

p1 =  44 %
p2 =  72,8 %

Postup správného řešení:

r1=2 m r2=(1+20/100) r1=(1+20/100) 2=125=2.4  S1=4π r12=4 3.1416 2250.2655 m2 S2=4π r22=4 3.1416 2.4272.3823 m2  p1=100 S2S1S1=100 72.382350.265550.2655=44   Zkousˇka spraˊvnosti:  q=1.2 p11=100 (q21)=100 (1.221)=44 % p1=p11=44%
V1=43 π r13=43 3.1416 2333.5103 m3 V2=43 π r23=43 3.1416 2.4357.9058 m3  p2=100 V2V1V1=100 57.905833.510333.5103=3645=72.8   Zkousˇka spraˊvnosti:  p21=100 (q31)=100 (1.231)=3645=72.8 % p2=p21=3645%=72.8%Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Související a podobné příklady:

 • O kolik 6
  cubes O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Koule A2V
  sphere3 Povrch koule je 760 m2. Jaký je její objem?
 • Druhá mocnina
  eq222 Určete číslo x, které pokud se zvětší o 2, tak se zvětší jeho druhá mocnina o 21 procent.
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Koule
  sphere_in_cube Osm malých vánočních koulí o poloměru 1 cm má stejný objem jako jedna velká vánoční koule. Co má větší povrch: osm malých koulí, nebo jedna velká koule?
 • Poloměr 6
  SpheresDiff Poloměr koule zmenšíme o 1/3 původního poloměru. O kolik procent se změní objem a povrch koule?
 • Krychle
  cubes Krychle má povrch 486 m ^ 2. Vypočítejte její objem.
 • Kolik 55
  balloon Kolik m2 materiálu je potřeba na zhotovení balonu tvaru koule, který má objem 950 m3?
 • Baňka chemická
  banka Vyfouknutá baňka tvaru koule má objem 0,6 litrů. Jaký má povrch?
 • Stříška 2
  strecha Kolik plechu je třeba na stříšku, která má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu, jestliže její hrana je dlouhá 2,8 m a výška stříšky je 0,8 m. Počítej 10 % na překryv ( navíc).
 • Hranol PT
  prism3 Trojboký hranol má podstavu ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají délku 9 cm a 40 cm. Výška hranolu je 20 cm. Jaký je jeho objem cm3? A povrch cm2?
 • Železná koule
  sphere Železná koule má hmotnost 100 kg, hustota ρ = 7600 kg/m3. Vypočítejte objem, povrch a průměr koule.
 • Vypočtěte
  kocky Vypočtěte povrch kostky, pokud je její objem rovný 729 metrů krychlových.
 • Rovnostranný válec
  3d Rovnostranný válec (v = 2r) má objem V = 185 cm3. Vypočítejte povrch tohto valce.
 • Cukrářka 2
  cukrrka Cukrářka potřebuje z cukrářské hmoty ve tvaru koule o poloměru 25cm vyřezat ozdobu ve tvaru kužele. Určete poloměr podstavy ozdoby a (a výšku h) tak, aby se na výrobu ozdoby použilo co nejvíce hmoty.
 • Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o délkách x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 10368 cm3. Jakou velikost má povrch tohoto hranolu?
 • Kulová úseč
  circular_segment Kulová úseč výšky h=3 má objem V=200. Určete poloměr koule, jejíž částí je daná táto úseč.