Polomer plus

Guľa má polomer 2m. O koľko percent má väčší povrch a objem iná guľa, ktorej polomer je väčší o 20%?

Správna odpoveď:

p1 =  44 %
p2 =  72,8 %

Postup správneho riešenia:

r1=2 m r2=(1+20/100) r1=(1+20/100) 2=125=2.4  S1=4π r12=4 3.1416 2250.2655 m2 S2=4π r22=4 3.1416 2.4272.3823 m2  p1=100 S2S1S1=100 72.382350.265550.2655=44   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  q=1.2 p11=100 (q21)=100 (1.221)=44 % p1=p11=44%
V1=43 π r13=43 3.1416 2333.5103 m3 V2=43 π r23=43 3.1416 2.4357.9058 m3  p2=100 V2V1V1=100 57.905833.510333.5103=3645=72.8   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  p21=100 (q31)=100 (1.231)=3645=72.8 % p2=p21=3645%=72.8%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Objem 33
  cube_in_cylinder Objem gule je o 20% vacsi ako objem kužela. Urci jej povrch ak objem kuzela je 320cm3.
 • Guľa A2V
  sphere3 Povrch guľe je 753 m2. Aký je jej objem?
 • Guľa 3
  sphere Aký je objem gule, ktorej povrch je 113,04m štvorcových?
 • Zväčšenie kocky
  krychle O koľko percent sa zväčší objem a povrch kocky, ak zväčšíme jej hranu o 23%.
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Osem malých
  sphere_in_cube Osem malých vianočných gúľ s polomerom 1 cm má rovnaký objem ako jedna veľká vianočná guľa. Čo má väčší povrch: osem malých gúľ, alebo jedna veľká guľa?
 • Kocka 9
  cubes Kocka má povrch 486 m2 . Vypočítaj jej objem.
 • Polomer
  SpheresDiff Polomer gule zmenšíme o 1/3 pôvodného polomeru. O koľko percent sa zmení objem a povrch gule?
 • Určite 2
  cuboid Určite dĺžku hrany kocky, ktorej objem sa rovná 60 % objemu kvádra s rozmermi 7 cm, 8 cm, 6 cm.
 • Povrch 15
  sphere_Nickel Povrch gule je 1256 cm2. Vypočítajte polomer gule.
 • Banka chemická
  banka Vyfúknutá banku tvaru gule má objem 1,5 litrov. Aký má povrch?
 • Vyjadri 2
  sphere_in_cylinder Vyjadri v štvorcových centimetroch povrch gule, ktorej polomer sa rovná jednej štvrtine polomeru kužeľa. Priemer podstavy kužeľa je 20cm
 • Vypočítaj 16
  cubes2 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.
 • Železná guľa
  sphere Železná guľa má hmotnosť 100 kg, hustota ρ=7600 kg/m3 . Vypočítaj objem, povrch a priemer gule.
 • Kocka obecná
  cubes2 Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky
 • Číslo x
  eq222 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 • Kocky
  cubes Jedna kocka od druhej ma hranu väčšiu 5x. Koľko krát bude väčší povrch a objem?