Polomer gule

Vypočítaj povrch a objem gule, ktorá má polomer 2 dm.

Správna odpoveď:

S =  50,2655 dm2
V =  33,5103 dm3

Postup správneho riešenia:

r=2 dm  S=4π r2=4 3.1416 22=50.2655 dm2
V=43 π r3=43 3.1416 23=33.5103 dm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Priemer gule
  gulky Vypočítaj povrch a objem gule ak priemer d=6,5dm
 • Vypočítaj 55
  sphere Vypočítaj objem a povrch gule s polomerom 23dm.
 • Povrch a objem
  cylinder Vypočítaj povrch a objem valca ktorého výška je 8 dm a polomer kružnice podstavy je 2 dm
 • Polomer
  ball1 Vypočítaj povrch a objem gule ak r=5cm.
 • Vypočítaj 122
  cones Vypočítaj povrch a objem kužeľa, ak vieš, že polomer podstavy r=5dm a dĺžka strany s=7dm.
 • Vypočítaj 57
  sphere Vypočítaj objem a povrch gule s priemerom 15m.
 • Železná guľa 2
  damper_sphere Železná guľa má hmotnosť 100 kilogramov. Vypočítaj objem, polomer a povrch ak hustota železa je ró=7,6g/cm kubický
 • Prienik 3
  spherical cap Prienik roviny vzdialenej od stredu gule 2 cm a tejto gule je kruh, ktorého polomer je 6cm. Vypočítaj povrch a objem gule.
 • Polomer gule
  sphere_in_cube Koľkokrát sa zväčší objem gule, ak jej polomer sa zväčší 2 ×?
 • Objem 31
  sphere Objem gule je 803,84m³ . vypočítaj jej povrch.
 • Polomer plus
  sphere4 Guľa má polomer 2m. O koľko percent má väčší povrch a objem iná guľa, ktorej polomer je väčší o 20%?
 • Guľka
  sphere Vypočítaj povrch gule, ktorej objem je 33,9cm kubických.
 • Váha gule
  gule Vypočítaj povrch a hmotnosť (váhu) gule, ak jej objem je 707,54 cm3, ak je vyrobená z materiálu s hustotou 7,8 g/cm3.
 • Polomer
  SpheresDiff Polomer gule zmenšíme o 1/3 pôvodného polomeru. O koľko percent sa zmení objem a povrch gule?
 • Kváder 43
  kvader Kváder má povrch 42 dm2 a jeho rozmery sú 3 dm a 2 dm. Aký je tretí rozmer?
 • Polomer gule
  koule_krychle Povrch gule je 60 cm štvorcových. Vypočítaj jej polomer; výsledok zaokrúhli na desatiny cm.
 • Povrch Zeme
  earth Povrch Zeme je 510 000 000 km². Vypočítajte polomer, dĺžku rovníka a objem Zeme, za predpokladu, že Zem má tvar gule.