Vypočtěte 6

Vypočtěte povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li hrana dolní podstavy 18 cm a hrana horní podstavy 15 cm. Stěnová výška je 9 cm.

Správná odpověď:

V =  2422,6347 cm3
S =  1143 cm2

Postup správného řešení:

a=18 cm b=15 cm s=9 cm  x=(ab)/2=(1815)/2=23=1,5 cm h=s2x2=921,528,8741 cm  S1=a2=182=324 cm2 S2=b2=152=225 cm2  V=h/3 (S1+S1 S2+S2)=8,8741/3 (324+324 225+225)=2422,6347 cm3
S3=(a+b) s/2=(18+15) 9/2=2297=148,5 cm2 S=S1+S2+4 S3=324+225+4 148,5=1143 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: