Příklady na pravoúhlý trojúhelník

Počet nalezených příkladů: 1107

 • Vypočítejte 15
  Vypočítejte objem pravidelného trojbokého jehlanu s délkou hrany a= 12cm a vyškou jehlanu h = 20cm.
 • 3boký jehlan
  Jaký je objem pravidelného trojbokeho jehlanu se stranou 3cm?
 • Vypočítej 75
  Vypočítej výšku a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou a=8cm a stěnovou výškou w=10cm. Načrtněte si obrázek.
 • Vypočítej 34
  Vypočítej prosím objem čtyřbokého jehlanu když a=5cm a stěnová výška má velikost w=12cm.
 • Vypočítejte 17
  Vypočítejte plášt kužele o průměru podstavy 40cm a výšce kužele 50cm.
 • Koule 18
  Koule o poloměru 1 m je postavena do rohu místnosti. Jaká je největší velikost koule, která se vejde do kouta za ní?
 • Řezy koule
  V jaké vzdálenosti od středu protíná kouli o poloměru R = 56 rovina, jestliže obsah řezu a obsah hlavního kruhu je v poměru 1/2.
 • Krychle 38
  Krychle ABCDA'B'C'D' má hranu délky 12cm. Vypočítejte obsah úhlopříčného řezu B DD'B'.
 • Jehlan ABCDV
  Jehlan ABCDV má délky hran: AB = 4, AV = 7. Jaká je jeho výška?
 • Krychle
  Vypočtěte povrch krychle ABCDA´B´C´D´ je-li obsah obdelníku ACC'A'=344mm2
 • Uhlopříčky
  Vypočítejte délky stěnových a tělesových úhlopříček kvádru o rozměrech hran 0,5 m, 1 m a 2 m
 • Kužel - rs
  Vypočtěte objem rotačního kuželu o poloměru podstavy 26,3 cm a straně 38,4 cm.
 • Tělesová úhlopříčka
  Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky kvádru, jehož rozměry jsou a=5cm, b=6cm, c=10cm.
 • Pyramidy
  Jaký je úhel mezi stěnami a základnou trojboké pyramidy, jejíž strany jsou stejné?
 • Kvádr 58
  Kvádr o rozměrech a=15cm b=5cm a výška kvádru c =8cm Vypočítej délku stěnové úhlopříčky v podstavě?
 • Krychle - stěna
  V krychle ABCDEFGH je |CF|=4 √ 2. Jaký je povrch krychle?
 • 4b jehlan
  Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu a = 17, pobočnou hranu b = 32. Jakou má výšku?
 • Kruhový kužel
  Poloměr základny pravoúhlého kruhového kužele je 14 palců a jeho výška je 18 palců. Jaká je velikost boční strany?
 • Telesová
  Kvádr má rozměry d = 5 cm, š = 4 cm a v = 3 cm. Vypočítej délku jeho telesové úhlopríčky.
 • Krychle - úhlopříčka
  Určitě délku tělesových úhlopříčky krychle o hraně 45 m.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.