Příklady na převody jednotek času

Počet nalezených příkladů: 285

 • Rýchlosti
  Juraj přejde cestou do školy vzdálenost 200 metrů za 165 sekund. Jaká je průměrná rychlost chůze v m/s a km/h?
 • Ručičky
  Jaký úhel svírají ručičky na věžních hodinách, pokud ukazují 17 hodin a 35 minut?
 • Oběd
  Janko sní celý oběd za 30 minut. Jakou část oběda má snědenou za 180 sekund?
 • Dřevo
  Peter kácí dřevo. Kdyby denně kácel půl hodiny, skončil by robotu za 9 dní. Petr, ale potřebuje práci skončit o 3 dny dříve. Kolik minut musí denně kácet?
 • Čerpadla
  Prvním čerpadlem vtéká do bazénu 16 litrů vody za sekundu, druhým 75% toho, co prvním a třetím o polovinu více než druhým. Za jak dlouho naplní všechna 3 čerpadla současně nádrž o objemu 15 m3 (metrů krychlových) ?
 • Pumpy
  Pumpou, která čerpá vodu rychlostí 3,5 litru za sekundu, se voda ze stavební jáma vyčerpá za 35 minut. a) Zjisti, za kolik minut by se voda z jámy vyčerpala pumpou, která čerpá 7,4 litru vody za sekundu. b) Jakou rychlost čerpání by musela mít pumpa, aby
 • Hodiny
  16,2 dní ..... kolik je to hodin?
 • Dělníci
  Dělníci kopou na školním dvoře jámu na doskočiště. Jáma má tvar kvádru s délkou 13 m, šířkou 20 dm a hloubkou 36 cm. Za hodinu vykopou 0,4 m3 zeminy. Kolik času (hodin a minut) potřebují na vyhloubení jámy?
 • Vlasy
  Předpokládejme, že délka vlasů je ovlivňována jen syntézou α-keratinu, který je jejich hlavní složkou. Tato syntéza probíhá v epitelových buňkách vlasových cibulek. Struktura α-keratinu je tvořena α-helix, ve kterém na jednu otáčku přísluší 3,6 aminokysel
 • Představení
  Divadelní představení začalo o 9:45 hod. a skončilo 12:45 hod. Kolik minut trvalo?
 • Letadla
  Nad věží radnice proletělo letadlo stálou rychlostí 529 km/h o 15min později letadlo druhé, rychlostí 725 km/h. Za jakou dobu a jak daleko od radnice bude dostiženo druhým?
 • Jezdec
  Jezdec prošel trať dlouhou 13 km za 26 minut, jaká byla jeho průměrná rychlost?
 • FYZIKA
  Auto jede rychlostí 108 km/h po dálnici, tažná síla motoru je 4 kN. Zjistěte výkon motoru.
 • VŠ bublina
  Určitě jste si všimli že vysokou školu končí pomalu každý druhý středoškolák . V Česku/Slovensku studuje mnoho lidí politologii, masmediální komunikaci, sociální práci, kdejaké manažerské MBA. Vypočítejte kolikrát více vydělá šikovný 25-letý zedník s denn
 • Vodní nádrž
  Vodní nádrž tvaru kvádru má šířku dna 2,4 m a délku dvakrát větší. Jak vysoko bude sahat voda, jestliže přiteče 13 litrů vody za sekundu a přítok bude otevřen 15 minut?
 • Týdny
  48 týdnů je rovné kolik dní?
 • Plat
  Pan Pilný měl od začátku lonskeho roku měsíční plat 955 Kč. Od kterého měsíce mu byl plat zvýšen o 52 Kč, když za rok vydělal 11824 Kč (zadejte ako číslo od 1 po 12)?
 • Hodiny
  Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 • Mapa
  Na turistické mapě zhotovené v měřítku 1 : 50000 je vzdálenost dvou míst po přímé silnici 3,7 cm. Za jak dlouho ujedeme tuto vzdálenost na kole, jedeme-li rychlostí 30 km/h ? Vyjádřete v minutách.
 • Hodiny
  Kolik hodin má 9 dní?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty? Převody jednotek - slovní úlohy a příklady. Čas - slovní úlohy a příklady.