Kalkulačka reálne číslaVýsledok:

3*[8-(-1) + (-3)÷(-3)]^2 = 300

Kroky výpočtu

 1. Odčítanie: 8 - (-1) = 8 + 1 = 9
 2. Delenie: -3 / (-3) = 1
 3. Sčítanie: výsledok kroku č. 1 + výsledok kroku č. 2 = 9 + 1 = 10
 4. Umocnenie: výsledok kroku č. 3 ^ 2 = 10 ^ 2 = 100
 5. Násobenie: 3 * výsledok kroku č. 4 = 3 * 100 = 300
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

Príklady použitia:

sčítanie reálnych čísel: -3/2 + pi/2
odčítanie reálnych čísel: 32.14 - 67.32
zátvorky: sin(pi/2) * (1.1+2.2+3.3)
komplexný príklad: priorita operátorov a zátvorky: 3⋅[8−(−1) + (−3)÷(−3)]^2

Reálne čísla v slovných úlohách:

 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Číslo x
  eq222_2 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • C–I–4 MO 2017
  nahoda Určte najväčšie celé číslo n, pri ktorom možno štvorcovú tabuľku n × n zaplniť prirodzenými číslami od 1 po n2 tak, aby v každej jej štvorcovej časti 3 × 3 bola zapísaná aspoň jedna druhá mocnina celého čísla
 • O koľko 9
  powers O koľko je polovica z polovice väčšia ako tretia mocnina polovice?
 • Mocnina matice
  matrix_26 Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.
 • Hodnota
  exp_15 Určte hodnotu tohto výrazu: 4!·2^-5
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Vnučka
  calendar V roku 2014 bol súčet veku Milkynej tety, jej dcéry a jej vnučky rovný 100 rokov. V ktorom roku sa narodila vnučka, ak vieme, že vek každej z nich možno vyjadriť ako mocnina dvoch?
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu 49x2-56x pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 • V kružnici 2
  chords V kružnici s priemerom 70 cm sú narysované dve rovnobežné tetivy tak, že stred kružnice leží medzi tetivami. Vypočítaj vzdialenosť týchto tetív, ak jedna z nich má dĺžku 42 cm a druhá 56 cm.
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Prvočísla 2
  18-785s07 Pre ktoré prvočísla platí: p2-(q+r)2=647
 • Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 • Matematicky
  math Matematicky zapíš súčet druhých mocnín čísel 7 a -3, vypočítaj
 • Číslo Z
  percents2_5 Určte číslo, ktoré je o 61% menšie ako 102.


slovné úlohy - viacej »