Strany a ťažnice

Trojuholník ABC v rovine Oxy; sú dané súradnice bodov:
A = 2,7
B = -4,3
C = 6, -1

Skúste vypočítať všetky ťažnice a všetky dĺžky strán.

Správna odpoveď:

a =  10,7703
b =  8,9443
c =  7,2111
t1 =  6,0828
t2 =  8
t3 =  9,2195

Postup správneho riešenia:

a=BC a=(46)2+(3(1))2=2 29=10,7703
b=AC b=(26)2+(7(1))2=4 5=8,9443
c=AB c=(2(4))2+(73)2=2 13=7,2111

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

t1=2 b2+2 c2a2/2=2 8,94432+2 7,2111210,77032/2=37=6,0828
t2=2 c2+2 a2b2/2=2 7,21112+2 10,770328,94432/2=8
t3=2 b2+2 a2c2/2=2 8,94432+2 10,770327,21112/2=85=9,2195Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: