Kvadratická funkcia

Napíšte rovnicu kvadratickej funkcie ktorej patria body A ( -1, 10), B (2, 19), C (1,4)

Správna odpoveď:

a =  0
b =  0
c =  0

Postup správneho riešenia:


Sústava rovníc nie je lineárna.
Rovnice majú nasledovné celočíselné riešenia:
a*(-1)^2+b(-1)+c=10
a*(2)^2+b(2)+c=19
a*(1)^2+b(1)+c=4


Počet nájdených riešení: 1
a1=6, b1=-3, c1=1

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
f(x)=ax2=bx+c=6x23x+1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: