Kalkulačka komplexne združené číslo

z = conj(4+5i)

Algebraický tvar:
z = 4-5i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 6.4031242 ∠ -51°20'25″

Goniometrický tvar:
z = 6.4031242 × (cos (-51°20'25″) + i sin (-51°20'25″))

Exponenciálny tvar:
z = 6.4031242 × ei (-0.2852233)

Polárne súradnice:
r = |z| = 6.4031242 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -51.34019° = -51°20'25″ = -0.2852233π ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 4-5i
Reálna časť: x = Re z = 4
Imaginárna časť: y = Im z = -5

Kroky výpočtu

 1. Komplexné číslo: 4+5i
 2. conj - Komplexne združené číslo: conj(výsledok kroku č. 1) = conj(4+5i) = 4-5i

Vypočítať ďaľší výraz:


Táto kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnotenia výrazov v množine komplexných čísel. Imaginárna jednotka je označená ako i alebo j (najmä v elektrotechnike); spĺňa rovnicu i2 = -1 alebo j2 = -1 . Kalkulačka má tiež konverziu komplexného čísla do goniometrického, exponenciálneho tvaru alebo do polárnych súradnic. Zadajte výraz s komplexnými číslami, ako napríklad 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexné čísla vo verzorovom tvare (polárne súradnice r,θ) zadávajte v tvare rLθ napr. 5L65, čo je to isté ako 5*cis(65°).
Príklad násobenia dvoch čísel vo verzorovom tvare: 10L45 * 3L90.

Prečo ďaľší kalkulátor komplexných čísel, keď tu máme WolframAlpha? Pretože Wolfram je pomalý nástroj a niektoré funkcie ako postup (krok za krokom) sú spoplatnené prémiové služby.
Pre použitie v školstve napr. výpočtoch striedavých prúdov na strednej odbornej škole potrebujete rýchlu a jasnú komplexnú kalkulačku.

Komplexné čísla v slovných úlohách:

 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex_1 Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 • Kupola
  sphere_segment Klenutý štadión má tvar guľového segmentu so polomerom základne 150 m. Klenba musí obsahovať objem 3500000 m³. Určite výšku stadiónu v strede (zaokrúhlujte na najbližšiu desatinu metra).
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Lietadlo - kurz
  compass Lietadlo letelo 50 km kurzom 63°20 'a potom 153°20' 140 km. Nájdite vzdialenosť medzi východiskovým a koncovým bodom.
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Podiel odmocnín
  exp_10 Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?

slovné úlohy - viacej »