Kalkulačka komplexne združené číslo

Algebraický tvar:
z = 4-5i

Fázor:
z = 6.40312424 ∠ -51°20'25″

Goniometrický tvar:
z = 6.40312424 × (cos (-51°20'25″) + i sin (-51°20'25″))

Exponenciálny tvar:
z = 6.40312424 × ei (-0.2852233)

Polárne súradnice:
r = |z| = 6.4031242 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -51.34019° = -51°20'25″ = -0.2852233π ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Reálna časť: Re z = x = 4
Imaginárna časť: Im z = y = -5

Kroky výpočtu

  1. conj - Komplexne združené číslo: conj(4+5i) = 4-5i

Vypočítať ďaľší výraz:


Táto kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnotenia výrazov v množine komplexných čísel. Imaginárna jednotka je označená ako i alebo j (najmä v elektrotechnike); spĺňa rovnicu i2 = -1 alebo j2 = -1 . Kalkulačka má tiež konverziu komplexného čísla do goniometrického, exponenciálneho tvaru alebo do polárnych súradnic. Zadajte výraz s komplexnými číslami, ako napríklad 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexné čísla vo verzorovom tvare (polárne súradnice r,θ) zadávajte v tvare rLθ napr. 5L65, čo je to isté ako 5*cis(65°).
Príklad násobenia dvoch čísel vo verzorovom tvare: 10L45 * 3L90.

Prečo ďaľší kalkulátor komplexných čísel, keď tu máme WolframAlpha? Pretože Wolfram je pomalý nástroj a niektoré funkcie ako postup (krok za krokom) sú spoplatnené prémiové služby.
Pre použitie v školstve napr. výpočtoch striedavých prúdov na strednej odbornej škole potrebujete rýchlu a jasnú komplexnú kalkulačku.

Príklady použitia:

tretia odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexných čísel: pow(1+i,1/7)
fáza, uhol komplexného čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexné čísla: 5*cis(45°)
polárny tvar komplexné čísla: 10L60
komplexne združené číslo: conj(4+5i)