Komplexné čísla kalkulačka


   Existuje 24 riešení, v dôsledku “Základnej vety algebry“. Váš výraz obsahuje druhé (a vyššie) odmocniny z komplexného čísla resp. umocnenia na 1/n.

z1 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 2,3986959-0,4771303i = 2,4456891 × ei -0,1963495 = 2,4456891 × ei (-0,0625) π Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei -0,1963495 = 1,2228445 × ei (-0,0625) π = 1,1993479-0,2385651i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (1,1993479-0,2385651i) * 2 = 2,3986959-0,4771303i
Výsledok z1
Algebraický tvar:
z = 2,3986959-0,4771303i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -11°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-11°15') + i sin (-11°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -0,1963495 = 2,4456891 × ei (-0,0625) π

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -0,1963495 rad = -11,25° = -11°15' = -0,0625π rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 2,3986959-0,4771303i
Reálna časť: x = Re z = 2,399
Imaginárna časť: y = Im z = -0,47713027

z2 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 2,0335162+1,3587521i = 2,4456891 × ei 3π/16 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 3π/16 = 1,0167581+0,679376i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (1,0167581+0,679376i) * 2 = 2,0335162+1,3587521i
Výsledok z2
Algebraický tvar:
z = 2,0335162+1,3587521i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 33°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 33°45' + i sin 33°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 0,5890486 = 2,4456891 × ei 3π/16

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 0,5890486 rad = 33,75° = 33°45' = 0,1875π = 3π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 2,0335162+1,3587521i
Reálna časť: x = Re z = 2,034
Imaginárna časť: y = Im z = 1,35875206

z3 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 0,4771303+2,3986959i = 2,4456891 × ei 7π/16 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 7π/16 = 0,2385651+1,1993479i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (0,2385651+1,1993479i) * 2 = 0,4771303+2,3986959i
Výsledok z3
Algebraický tvar:
z = 0,4771303+2,3986959i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 78°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 78°45' + i sin 78°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 1,3744468 = 2,4456891 × ei 7π/16

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 1,3744468 rad = 78,75° = 78°45' = 0,4375π = 7π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 0,4771303+2,3986959i
Reálna časť: x = Re z = 0,477
Imaginárna časť: y = Im z = 2,39869586

z4 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -1,3587521+2,0335162i = 2,4456891 × ei 11π/16 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 11π/16 = -0,679376+1,0167581i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-0,679376+1,0167581i) * 2 = -1,3587521+2,0335162i
Výsledok z4
Algebraický tvar:
z = -1,3587521+2,0335162i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 123°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 123°45' + i sin 123°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 2,1598449 = 2,4456891 × ei 11π/16

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 2,1598449 rad = 123,75° = 123°45' = 0,6875π = 11π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -1,3587521+2,0335162i
Reálna časť: x = Re z = -1,359
Imaginárna časť: y = Im z = 2,03351616

z5 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -2,3986959+0,4771303i = 2,4456891 × ei 15π/16 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 15π/16 = -1,1993479+0,2385651i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-1,1993479+0,2385651i) * 2 = -2,3986959+0,4771303i
Výsledok z5
Algebraický tvar:
z = -2,3986959+0,4771303i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 168°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 168°45' + i sin 168°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 2,9452431 = 2,4456891 × ei 15π/16

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 2,9452431 rad = 168,75° = 168°45' = 0,9375π = 15π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -2,3986959+0,4771303i
Reálna časť: x = Re z = -2,399
Imaginárna časť: y = Im z = 0,47713027

z6 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -2,0335162-1,3587521i = 2,4456891 × ei (-13π/16) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-13π/16) = -1,0167581-0,679376i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-1,0167581-0,679376i) * 2 = -2,0335162-1,3587521i
Výsledok z6
Algebraický tvar:
z = -2,0335162-1,3587521i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -146°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-146°15') + i sin (-146°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -2,552544 = 2,4456891 × ei (-13π/16)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -2,552544 rad = -146,25° = -146°15' = -0,8125π = -13π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -2,0335162-1,3587521i
Reálna časť: x = Re z = -2,034
Imaginárna časť: y = Im z = -1,35875206

z7 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -0,4771303-2,3986959i = 2,4456891 × ei (-9π/16) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-9π/16) = -0,2385651-1,1993479i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-0,2385651-1,1993479i) * 2 = -0,4771303-2,3986959i
Výsledok z7
Algebraický tvar:
z = -0,4771303-2,3986959i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -101°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-101°15') + i sin (-101°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -1,7671459 = 2,4456891 × ei (-9π/16)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -1,7671459 rad = -101,25° = -101°15' = -0,5625π = -9π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -0,4771303-2,3986959i
Reálna časť: x = Re z = -0,477
Imaginárna časť: y = Im z = -2,39869586

z8 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 1,3587521-2,0335162i = 2,4456891 × ei (-5π/16) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-5π/16) = 0,679376-1,0167581i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = 2
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (0,679376-1,0167581i) * 2 = 1,3587521-2,0335162i
Výsledok z8
Algebraický tvar:
z = 1,3587521-2,0335162i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -56°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-56°15') + i sin (-56°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -0,9817477 = 2,4456891 × ei (-5π/16)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -0,9817477 rad = -56,25° = -56°15' = -0,3125π = -5π/16 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 1,3587521-2,0335162i
Reálna časť: x = Re z = 1,359
Imaginárna časť: y = Im z = -2,03351616

z9 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -0,786141+2,3158967i = 2,4456891 × ei 29π/48 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei -0,1963495 = 1,2228445 × ei (-0,0625) π = 1,1993479-0,2385651i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (1,1993479-0,2385651i) * (-1+1,7320508i) = 1,19934793 * (-1) + 1,19934793 * 1,7320508076i + (-0,2385651361i) * (-1) + (-0,2385651361i) * 1,7320508076i = -1,19934793+2,07733155i+0,23856514i-0,41320694i2 = -1,19934793+2,07733155i+0,23856514i+0,41320694 = -1,19934793 + 0,41320694 +i(2,07733155 + 0,23856514) = -0,786141+2,3158967i
  iný postup
  1,2228445 × ei -0,1963495 = 1,2228445 × ei (-0,0625) π × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei ((-0,0625)+2π/3) = 2,4456891 × ei 29π/48 = -0,786141+2,3158967i
Výsledok z9
Algebraický tvar:
z = -0,786141+2,3158967i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 108°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 108°45' + i sin 108°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 1,8980456 = 2,4456891 × ei 29π/48

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 1,8980456 rad = 108,75° = 108°45' = 0,6041667π = 29π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -0,786141+2,3158967i
Reálna časť: x = Re z = -0,786
Imaginárna časť: y = Im z = 2,31589669

z10 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -2,1934719+1,0817006i = 2,4456891 × ei 41π/48 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 3π/16 = 1,0167581+0,679376i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (1,0167581+0,679376i) * (-1+1,7320508i) = 1,0167580798154 * (-1) + 1,0167580798154 * 1,7320508076i + 0,67937602882697i * (-1) + 0,67937602882697i * 1,7320508076i = -1,01675808+1,76107665i-0,67937603i+1,1767138i2 = -1,01675808+1,76107665i-0,67937603i-1,1767138 = -1,01675808 - 1,1767138 +i(1,76107665 - 0,67937603) = -2,1934719+1,0817006i
  iný postup
  1,2228445 × ei 3π/16 × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei (3π/16+2π/3) = 2,4456891 × ei 41π/48 = -2,1934719+1,0817006i
Výsledok z10
Algebraický tvar:
z = -2,1934719+1,0817006i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 153°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 153°45' + i sin 153°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 2,6834437 = 2,4456891 × ei 41π/48

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 2,6834437 rad = 153,75° = 153°45' = 0,8541667π = 41π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -2,1934719+1,0817006i
Reálna časť: x = Re z = -2,193
Imaginárna časť: y = Im z = 1,08170062

z11 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -2,3158967-0,786141i = 2,4456891 × ei (-43π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 7π/16 = 0,2385651+1,1993479i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (0,2385651+1,1993479i) * (-1+1,7320508i) = 0,2385651361 * (-1) + 0,2385651361 * 1,7320508076i + 1,19934793i * (-1) + 1,19934793i * 1,7320508076i = -0,23856514+0,41320694i-1,19934793i+2,07733155i2 = -0,23856514+0,41320694i-1,19934793i-2,07733155 = -0,23856514 - 2,07733155 +i(0,41320694 - 1,19934793) = -2,3158967-0,786141i
  iný postup
  1,2228445 × ei 7π/16 × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei (7π/16+2π/3) = 2,4456891 × ei (-43π/48) = -2,3158967-0,786141i
Výsledok z11
Algebraický tvar:
z = -2,3158967-0,786141i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -161°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-161°15') + i sin (-161°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -2,8143434 = 2,4456891 × ei (-43π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -2,8143434 rad = -161,25° = -161°15' = -0,8958333π = -43π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -2,3158967-0,786141i
Reálna časť: x = Re z = -2,316
Imaginárna časť: y = Im z = -0,78614099

z12 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -1,0817006-2,1934719i = 2,4456891 × ei (-31π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 11π/16 = -0,679376+1,0167581i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-0,679376+1,0167581i) * (-1+1,7320508i) = -0,67937602882697 * (-1) + (-0,67937602882697) * 1,7320508076i + 1,0167580798154i * (-1) + 1,0167580798154i * 1,7320508076i = 0,67937603-1,1767138i-1,01675808i+1,76107665i2 = 0,67937603-1,1767138i-1,01675808i-1,76107665 = 0,67937603 - 1,76107665 +i(-1,1767138 - 1,01675808) = -1,0817006-2,1934719i
  iný postup
  1,2228445 × ei 11π/16 × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei (11π/16+2π/3) = 2,4456891 × ei (-31π/48) = -1,0817006-2,1934719i
Výsledok z12
Algebraický tvar:
z = -1,0817006-2,1934719i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -116°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-116°15') + i sin (-116°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -2,0289453 = 2,4456891 × ei (-31π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -2,0289453 rad = -116,25° = -116°15' = -0,6458333π = -31π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -1,0817006-2,1934719i
Reálna časť: x = Re z = -1,082
Imaginárna časť: y = Im z = -2,19347188

z13 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 0,786141-2,3158967i = 2,4456891 × ei (-19π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 15π/16 = -1,1993479+0,2385651i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-1,1993479+0,2385651i) * (-1+1,7320508i) = -1,19934793 * (-1) + (-1,19934793) * 1,7320508076i + 0,2385651361i * (-1) + 0,2385651361i * 1,7320508076i = 1,19934793-2,07733155i-0,23856514i+0,41320694i2 = 1,19934793-2,07733155i-0,23856514i-0,41320694 = 1,19934793 - 0,41320694 +i(-2,07733155 - 0,23856514) = 0,786141-2,3158967i
  iný postup
  1,2228445 × ei 15π/16 × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei (15π/16+2π/3) = 2,4456891 × ei (-19π/48) = 0,786141-2,3158967i
Výsledok z13
Algebraický tvar:
z = 0,786141-2,3158967i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -71°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-71°15') + i sin (-71°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -1,2435471 = 2,4456891 × ei (-19π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -1,2435471 rad = -71,25° = -71°15' = -0,3958333π = -19π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 0,786141-2,3158967i
Reálna časť: x = Re z = 0,786
Imaginárna časť: y = Im z = -2,31589669

z14 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 2,1934719-1,0817006i = 2,4456891 × ei (-7π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-13π/16) = -1,0167581-0,679376i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-1,0167581-0,679376i) * (-1+1,7320508i) = -1,0167580798154 * (-1) + (-1,0167580798154) * 1,7320508076i + (-0,67937602882697i) * (-1) + (-0,67937602882697i) * 1,7320508076i = 1,01675808-1,76107665i+0,67937603i-1,1767138i2 = 1,01675808-1,76107665i+0,67937603i+1,1767138 = 1,01675808 + 1,1767138 +i(-1,76107665 + 0,67937603) = 2,1934719-1,0817006i
  iný postup
  1,2228445 × ei (-13π/16) × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei ((-13π/16)+2π/3) = 2,4456891 × ei (-7π/48) = 2,1934719-1,0817006i
Výsledok z14
Algebraický tvar:
z = 2,1934719-1,0817006i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -26°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-26°15') + i sin (-26°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -0,4581489 = 2,4456891 × ei (-7π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -0,4581489 rad = -26,25° = -26°15' = -0,1458333π = -7π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 2,1934719-1,0817006i
Reálna časť: x = Re z = 2,193
Imaginárna časť: y = Im z = -1,08170062

z15 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 2,3158967+0,786141i = 2,4456891 × ei 0,3272492 = 2,4456891 × ei 0,1041667 π Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-9π/16) = -0,2385651-1,1993479i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-0,2385651-1,1993479i) * (-1+1,7320508i) = -0,2385651361 * (-1) + (-0,2385651361) * 1,7320508076i + (-1,19934793i) * (-1) + (-1,19934793i) * 1,7320508076i = 0,23856514-0,41320694i+1,19934793i-2,07733155i2 = 0,23856514-0,41320694i+1,19934793i+2,07733155 = 0,23856514 + 2,07733155 +i(-0,41320694 + 1,19934793) = 2,3158967+0,786141i
  iný postup
  1,2228445 × ei (-9π/16) × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei ((-9π/16)+2π/3) = 2,4456891 × ei 0,3272492 = 2,4456891 × ei 0,1041667 π = 2,3158967+0,786141i
Výsledok z15
Algebraický tvar:
z = 2,3158967+0,786141i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 18°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 18°45' + i sin 18°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 0,3272492 = 2,4456891 × ei 0,1041667 π

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 0,3272492 rad = 18,75° = 18°45' = 0,1041667π rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 2,3158967+0,786141i
Reálna časť: x = Re z = 2,316
Imaginárna časť: y = Im z = 0,78614099

z16 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 1,0817006+2,1934719i = 2,4456891 × ei 17π/48 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-5π/16) = 0,679376-1,0167581i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1+1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (0,679376-1,0167581i) * (-1+1,7320508i) = 0,67937602882697 * (-1) + 0,67937602882697 * 1,7320508076i + (-1,0167580798154i) * (-1) + (-1,0167580798154i) * 1,7320508076i = -0,67937603+1,1767138i+1,01675808i-1,76107665i2 = -0,67937603+1,1767138i+1,01675808i+1,76107665 = -0,67937603 + 1,76107665 +i(1,1767138 + 1,01675808) = 1,0817006+2,1934719i
  iný postup
  1,2228445 × ei (-5π/16) × 2 × ei 2π/3 = 1,2228445 × 2 × ei ((-5π/16)+2π/3) = 2,4456891 × ei 17π/48 = 1,0817006+2,1934719i
Výsledok z16
Algebraický tvar:
z = 1,0817006+2,1934719i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 63°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 63°45' + i sin 63°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 1,1126474 = 2,4456891 × ei 17π/48

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 1,1126474 rad = 63,75° = 63°45' = 0,3541667π = 17π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 1,0817006+2,1934719i
Reálna časť: x = Re z = 1,082
Imaginárna časť: y = Im z = 2,19347188

z17 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -1,6125549-1,8387664i = 2,4456891 × ei (-35π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei -0,1963495 = 1,2228445 × ei (-0,0625) π = 1,1993479-0,2385651i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (1,1993479-0,2385651i) * (-1-1,7320508i) = 1,19934793 * (-1) + 1,19934793 * (-1,7320508076i) + (-0,2385651361i) * (-1) + (-0,2385651361i) * (-1,7320508076i) = -1,19934793-2,07733155i+0,23856514i+0,41320694i2 = -1,19934793-2,07733155i+0,23856514i-0,41320694 = -1,19934793 - 0,41320694 +i(-2,07733155 + 0,23856514) = -1,6125549-1,8387664i
  iný postup
  1,2228445 × ei -0,1963495 = 1,2228445 × ei (-0,0625) π × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei ((-0,0625)+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei (-35π/48) = -1,6125549-1,8387664i
Výsledok z17
Algebraický tvar:
z = -1,6125549-1,8387664i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -131°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-131°15') + i sin (-131°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -2,2907446 = 2,4456891 × ei (-35π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -2,2907446 rad = -131,25° = -131°15' = -0,7291667π = -35π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -1,6125549-1,8387664i
Reálna časť: x = Re z = -1,613
Imaginárna časť: y = Im z = -1,83876641

z18 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 0,1599557-2,4404527i = 2,4456891 × ei (-23π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 3π/16 = 1,0167581+0,679376i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (1,0167581+0,679376i) * (-1-1,7320508i) = 1,0167580798154 * (-1) + 1,0167580798154 * (-1,7320508076i) + 0,67937602882697i * (-1) + 0,67937602882697i * (-1,7320508076i) = -1,01675808-1,76107665i-0,67937603i-1,1767138i2 = -1,01675808-1,76107665i-0,67937603i+1,1767138 = -1,01675808 + 1,1767138 +i(-1,76107665 - 0,67937603) = 0,1599557-2,4404527i
  iný postup
  1,2228445 × ei 3π/16 × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei (3π/16+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei (-23π/48) = 0,1599557-2,4404527i
Výsledok z18
Algebraický tvar:
z = 0,1599557-2,4404527i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -86°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-86°15') + i sin (-86°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -1,5053465 = 2,4456891 × ei (-23π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -1,5053465 rad = -86,25° = -86°15' = -0,4791667π = -23π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 0,1599557-2,4404527i
Reálna časť: x = Re z = 0,16
Imaginárna časť: y = Im z = -2,44045268

z19 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 1,8387664-1,6125549i = 2,4456891 × ei (-11π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 7π/16 = 0,2385651+1,1993479i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (0,2385651+1,1993479i) * (-1-1,7320508i) = 0,2385651361 * (-1) + 0,2385651361 * (-1,7320508076i) + 1,19934793i * (-1) + 1,19934793i * (-1,7320508076i) = -0,23856514-0,41320694i-1,19934793i-2,07733155i2 = -0,23856514-0,41320694i-1,19934793i+2,07733155 = -0,23856514 + 2,07733155 +i(-0,41320694 - 1,19934793) = 1,8387664-1,6125549i
  iný postup
  1,2228445 × ei 7π/16 × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei (7π/16+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei (-11π/48) = 1,8387664-1,6125549i
Výsledok z19
Algebraický tvar:
z = 1,8387664-1,6125549i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -41°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-41°15') + i sin (-41°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -0,7199483 = 2,4456891 × ei (-11π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -0,7199483 rad = -41,25° = -41°15' = -0,2291667π = -11π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 1,8387664-1,6125549i
Reálna časť: x = Re z = 1,839
Imaginárna časť: y = Im z = -1,61255487

z20 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 2,4404527+0,1599557i = 2,4456891 × ei 0,0654498 = 2,4456891 × ei 0,0208333 π Kroky výpočtu hlavný koreň

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 11π/16 = -0,679376+1,0167581i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-0,679376+1,0167581i) * (-1-1,7320508i) = -0,67937602882697 * (-1) + (-0,67937602882697) * (-1,7320508076i) + 1,0167580798154i * (-1) + 1,0167580798154i * (-1,7320508076i) = 0,67937603+1,1767138i-1,01675808i-1,76107665i2 = 0,67937603+1,1767138i-1,01675808i+1,76107665 = 0,67937603 + 1,76107665 +i(1,1767138 - 1,01675808) = 2,4404527+0,1599557i
  iný postup
  1,2228445 × ei 11π/16 × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei (11π/16+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei 0,0654498 = 2,4456891 × ei 0,0208333 π = 2,4404527+0,1599557i
Výsledok z20
Algebraický tvar:
z = 2,4404527+0,1599557i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 3°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 3°45' + i sin 3°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 0,0654498 = 2,4456891 × ei 0,0208333 π

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 0,0654498 rad = 3,75° = 3°45' = 0,0208333π rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 2,4404527+0,1599557i
Reálna časť: x = Re z = 2,44
Imaginárna časť: y = Im z = 0,15995572

z21 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = 1,6125549+1,8387664i = 2,4456891 × ei 13π/48 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei 15π/16 = -1,1993479+0,2385651i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-1,1993479+0,2385651i) * (-1-1,7320508i) = -1,19934793 * (-1) + (-1,19934793) * (-1,7320508076i) + 0,2385651361i * (-1) + 0,2385651361i * (-1,7320508076i) = 1,19934793+2,07733155i-0,23856514i-0,41320694i2 = 1,19934793+2,07733155i-0,23856514i+0,41320694 = 1,19934793 + 0,41320694 +i(2,07733155 - 0,23856514) = 1,6125549+1,8387664i
  iný postup
  1,2228445 × ei 15π/16 × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei (15π/16+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei 13π/48 = 1,6125549+1,8387664i
Výsledok z21
Algebraický tvar:
z = 1,6125549+1,8387664i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 48°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 48°45' + i sin 48°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 0,850848 = 2,4456891 × ei 13π/48

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 0,850848 rad = 48,75° = 48°45' = 0,2708333π = 13π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = 1,6125549+1,8387664i
Reálna časť: x = Re z = 1,613
Imaginárna časť: y = Im z = 1,83876641

z22 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -0,1599557+2,4404527i = 2,4456891 × ei 25π/48 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-13π/16) = -1,0167581-0,679376i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-1,0167581-0,679376i) * (-1-1,7320508i) = -1,0167580798154 * (-1) + (-1,0167580798154) * (-1,7320508076i) + (-0,67937602882697i) * (-1) + (-0,67937602882697i) * (-1,7320508076i) = 1,01675808+1,76107665i+0,67937603i+1,1767138i2 = 1,01675808+1,76107665i+0,67937603i-1,1767138 = 1,01675808 - 1,1767138 +i(1,76107665 + 0,67937603) = -0,1599557+2,4404527i
  iný postup
  1,2228445 × ei (-13π/16) × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei ((-13π/16)+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei 25π/48 = -0,1599557+2,4404527i
Výsledok z22
Algebraický tvar:
z = -0,1599557+2,4404527i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 93°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 93°45' + i sin 93°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 1,6362462 = 2,4456891 × ei 25π/48

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 1,6362462 rad = 93,75° = 93°45' = 0,5208333π = 25π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -0,1599557+2,4404527i
Reálna časť: x = Re z = -0,16
Imaginárna časť: y = Im z = 2,44045268

z23 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -1,8387664+1,6125549i = 2,4456891 × ei 37π/48 Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-9π/16) = -0,2385651-1,1993479i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (-0,2385651-1,1993479i) * (-1-1,7320508i) = -0,2385651361 * (-1) + (-0,2385651361) * (-1,7320508076i) + (-1,19934793i) * (-1) + (-1,19934793i) * (-1,7320508076i) = 0,23856514+0,41320694i+1,19934793i+2,07733155i2 = 0,23856514+0,41320694i+1,19934793i-2,07733155 = 0,23856514 - 2,07733155 +i(0,41320694 + 1,19934793) = -1,8387664+1,6125549i
  iný postup
  1,2228445 × ei (-9π/16) × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei ((-9π/16)+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei 37π/48 = -1,8387664+1,6125549i
Výsledok z23
Algebraický tvar:
z = -1,8387664+1,6125549i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ 138°45'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos 138°45' + i sin 138°45')

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei 2,4216443 = 2,4456891 × ei 37π/48

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 2,4216443 rad = 138,75° = 138°45' = 0,7708333π = 37π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -1,8387664+1,6125549i
Reálna časť: x = Re z = -1,839
Imaginárna časť: y = Im z = 1,61255487

z24 = ((-5i)^(1/8))*(8^(1/3)) = -2,4404527-0,1599557i = 2,4456891 × ei (-47π/48) Kroky výpočtu

 1. Delenie: 1 / 8 = 0,125
 2. Umocnenie: (-5i) ^ výsledok kroku č. 1 = (-5i) ^ 0,125 = (5 × ei (-π/2))0,125 = 50,125 × ei 0,125 × (-π/2) = 1,2228445 × ei (-5π/16) = 0,679376-1,0167581i
 3. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
 4. Tretia odmocnina: ∛8 = -1-1,7320508i
 5. Násobenie: výsledok kroku č. 2 * výsledok kroku č. 4 = (0,679376-1,0167581i) * (-1-1,7320508i) = 0,67937602882697 * (-1) + 0,67937602882697 * (-1,7320508076i) + (-1,0167580798154i) * (-1) + (-1,0167580798154i) * (-1,7320508076i) = -0,67937603-1,1767138i+1,01675808i+1,76107665i2 = -0,67937603-1,1767138i+1,01675808i-1,76107665 = -0,67937603 - 1,76107665 +i(-1,1767138 + 1,01675808) = -2,4404527-0,1599557i
  iný postup
  1,2228445 × ei (-5π/16) × 2 × ei (-2π/3) = 1,2228445 × 2 × ei ((-5π/16)+(-2π/3)) = 2,4456891 × ei (-47π/48) = -2,4404527-0,1599557i
Výsledok z24
Algebraický tvar:
z = -2,4404527-0,1599557i

Fázor = veľkosť + argument:
z = 2,4456891 ∠ -176°15'

Goniometrický tvar:
z = 2,4456891 × (cos (-176°15') + i sin (-176°15'))

Exponenciálny tvar:
z = 2,4456891 × ei -3,0761428 = 2,4456891 × ei (-47π/48)

Polárne súradnice:
r = |z| = 2,4456891 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = -3,0761428 rad = -176,25° = -176°15' = -0,9791667π = -47π/48 rad ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Kartézská forma imaginárního čísla: z = -2,4404527-0,1599557i
Reálna časť: x = Re z = -2,44
Imaginárna časť: y = Im z = -0,15995572
Táto kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnotenia výrazov v množine komplexných čísel. Imaginárna jednotka je označená ako i alebo j (najmä v elektrotechnike); spĺňa rovnicu i2 = -1 alebo j2 = -1 . Kalkulačka má tiež konverziu komplexného čísla do goniometrického, exponenciálneho tvaru alebo do polárnych súradnic. Zadajte výraz s komplexnými číslami, ako napríklad 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexné čísla vo verzorovom tvare (polárne súradnice r,θ) zadávajte v tvare rLθ napr. 5L65, čo je to isté ako 5*cis(65°).
Príklad násobenia dvoch čísel vo verzorovom tvare: 10L45 * 3L90.

Pre použitie v školstve napr. výpočtoch striedavých prúdov na strednej odbornej škole potrebujete rýchlu a jasnú komplexnú kalkulačku.

Základné operácie s komplexnými číslami

Dúfame, že práca s komplexným číslom je celkom ľahká, pretože môžete pracovať s imaginárnou jednotkou i ako s premennou. A použite definíciu i2= -1na zjednodušenie zložitých výrazov. Mnoho operácií je rovnakých ako operácie s dvojrozmernými vektormi.

Sčítanie

Veľmi jednoduché, sčítajte reálne časti (bez i) a imaginárne časti (tie s i):
Toto sa rovná použitiu pravidla: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i

(1+i) + (6-5i) = 7-4i
12 + 6-5i = 18-5i
(10-5i) + (-5+5i) = 5

Odčítanie

Opäť veľmi jednoduché, odčítajte reálne časti a odčítajte imaginárne časti (tie s i):
Toto sa rovná použitiu pravidla: (a + bi) + (c + di) = (a-c) + (b-d)i

(1+i) - (3-5i) = -2+6i
-1/2 - (6-5i) = -6.5+5i
(10-5i) - (-5+5i) = 15-10i

Násobenie

Ak chcete vynásobiť dve komplexné čísla, použite distribučné pravidlo, zlúčte sa dvojčleny a použite i2= -1.
Toto sa rovná použitiu pravidla: (a + bi) (c + di) = (ac-bd) + (ad + bc)i

(1+i) (3+5i) = 1*3+1*5i+i*3+i*5i = 3+5i+3i-5 = -2+8i
-1/2 * (6-5i) = -3+2.5i
(10-5i) * (-5+5i) = -25+75i

Delenie

Delenie dvoch komplexných čísel sa dá dosiahnuť vynásobením čitateľa a menovateľa komplexne združeným menovateľom. Odstránime tak imaginárnu jednotku i v menovateľi. Ak je menovateľ c + di, urobte to bez i (alebo ho urobte reálnym), stačí vynásobiť komplexne združeným menovateľom tj. c-di:

(c + di) (c-di) = c2+ d2

c+dia+bi=(c+di)(cdi)(a+bi)(cdi)=c2+d2ac+bd+i(bcad)=c2+d2ac+bd+c2+d2bcadi

(10-5i) / (1+i) = 2.5-7.5i
-3 / (2-i) = -1.2-0.6i
6i / (4+3i) = 0.72+0.96i

Absolútna hodnota alebo modul

Absolútna hodnota alebo modul je vzdialenosť obrazu komplexného čísla od počiatku v rovine. Kalkulačka používa na zistenie tejto vzdialenosti Pytagorovu vetu. Veľmi jednoduché, pozri príklady: |3+4i| = 5
|1-i| = 1.4142136
|6i| = 6
abs(2+5i) = 5.3851648

Druhá odmocnina

Druhá odmocnina komplexného čísla (a + bi) je z, ak z2= (a + bi). Tu končí jednoduchosť. Kvôli základnej vete algebry budete mať pre dané číslo vždy dve rôzne druhé odmocniny. Ak chcete zistiť možné hodnoty, najjednoduchším spôsobom je pravdepodobne použiť De Moivrove pravidlo (vzorec). Druhá odmocnina nie je jednoznačne definovaná funkcia pre komplexné číslo. Vypočítame preto všetky komplexné druhé resp. vyššie odmocniny (korene) z ľubovoľného čísla - dokonca aj vo výrazoch:

sqrt(9i) = 2.1213203+2.1213203i
sqrt(10-6i) = 3.2910412-0.9115656i
pow(-32,1/5)/5 = -0.4
pow(1+2i,1/3)*sqrt(4) = 2.439233+0.9434225i
pow(-5i,1/8)*pow(8,1/3) = 2.3986959-0.4771303i

Druhá mocnina, štvorec, mocnina, komplexná umocňovanie

Naša kalkulačka dokáže umocňovať akékoľvek komplexné číslo na celé číslo (kladné, záporné), reálne alebo dokonca komplexné číslo. Inými slovami, vypočítame „komplexné číslo na komplexnú mocninu“
Pozrite príklad:
ii=eπ/2
i^2 = -1
i^61 = i
(6-2i)^6 = -22528-59904i
(6-i)^4.5 = 2486.1377428-2284.5557378i
(6-5i)^(-3+32i) = 2929449.0399425-9022199.5826224i
i^i = 0.2078795764
pow(1+i,3) = -2+2i

Funkcie

sqrt
Druhá odmocnina hodnoty alebo výrazu.
sin
sínus hodnoty alebo výrazu. Autodetekcia radiánov / stupňov.
cos
kosínus hodnoty alebo výrazu. Autodetekcia radiánov / stupňov.
tan/tg
tangens hodnoty alebo výrazu. Autodetekcia radiánov / stupňov.
exp
e (Eulerova konštanta) umocnená na výrazu, exponenciála
pow
Mocnina jedného komplexného čísla na iné celé číslo / reálne / komplexné číslo
ln
Prirodzený logaritmus hodnoty alebo výrazu
log
logaritmus hodnoty alebo výrazu základu-10
abs alebo | 1 + i |
Absolútna hodnota hodnoty alebo výrazu
fáza
Fáza (uhol) komplexného čísla
cis
je menej známa notácia:cis (x)= cos (x) + i sin (x); príklad: cis (pi/2) + 3 = 3+i
conj
konjugát, združené komplexné číslo - príklad: conj(4i+5) = 5-4i