Výpočet:

z = 5L65

Výsledok:

Algebraický tvar:
z = 2.11309131+4.53153894i

Fázor:
z = 5 ∠ 65°

Goniometrický tvar:
z = 5 × (cos 65° + i sin 65°)

Exponenciálny tvar:
z = 5 × ei 0.3611111 = 5 × ei 13π/36

Polárne súradnice:
r = |z| = 5 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 65° = 0.3611111π = 13π/36 ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Reálna časť: Re z = x = 2.1130913085
Imaginárna časť: Im z = y = 4.531538935

Kroky výpočtu

  1. Fázor: 5 L 65 = 2.11309131+4.53153894i
    5 ∠ 65 = 5 L 65 = 5 cis 65 = 5 * (cos 65 + i sin 65) = 2.11309131+4.53153894i

Vypočítať ďaľší výraz:


Táto kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnotenia výrazov v množine komplexných čísel. Imaginárna jednotka je označená ako i alebo j (najmä v elektrotechnike); spĺňa rovnicu i2 = -1 alebo j2 = -1 . Kalkulačka má tiež konverziu komplexného čísla do goniometrického, exponenciálneho tvaru alebo do polárnych súradnic. Zadajte výraz s komplexnými číslami, ako napríklad 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexné čísla vo verzorovom tvare (polárne súradnice r,θ) zadávajte v tvare rLθ napr. 5L65, čo je to isté ako 5*cis(65°).
Príklad násobenia dvoch čísel vo verzorovom tvare: 10L45 * 3L90.

Prečo ďaľší kalkulátor komplexných čísel, keď tu máme WolframAlpha? Pretože Wolfram je pomalý nástroj a niektoré funkcie ako postup (krok za krokom) sú spoplatnené prémiové služby.
Pre použitie v školstve napr. výpočtoch striedavých prúdov na strednej odbornej škole potrebujete rýchlu a jasnú komplexnú kalkulačku.

Príklady použitia:

tretia odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexných čísel: pow(1+i,1/7)
fáza, uhol komplexného čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexné čísla: 5*cis(45°)
polárny tvar komplexné čísla: 10L60
komplexne združené číslo: conj(4+5i)