Kalkulačka tretia odmocninaExistuje 3 riešení, v dôsledku “Základnej vety algebry“. Váš výraz obsahuje druhé (a vyššie) odmocniny resp. umocnenia na 1/n.

z1 = cuberoot(1-27i) = 2.61698582-1.46816164i = 3.00068548 × ei (-0.1627387) Kroky výpočtu

  1. Tretia odmocnina: ∛(1-27i) = 2.61698582-1.46816164i

z2 = cuberoot(1-27i) = -0.03702763+3.00045702i = 3.00068548 × ei 0.503928 Kroky výpočtu

  1. Tretia odmocnina: ∛(1-27i) = -0.03702763+3.00045702i

z3 = cuberoot(1-27i) = -2.57995818-1.53229538i = 3.00068548 × ei (-0.8294054) Kroky výpočtu

  1. Tretia odmocnina: ∛(1-27i) = -2.57995818-1.53229538i

Vypočítať ďaľší výraz:


Táto kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnotenia výrazov v množine komplexných čísel. Imaginárna jednotka je označená ako i alebo j (najmä v elektrotechnike); spĺňa rovnicu i2 = -1 alebo j2 = -1 . Kalkulačka má tiež konverziu komplexného čísla do goniometrického, exponenciálneho tvaru alebo do polárnych súradnic. Zadajte výraz s komplexnými číslami, ako napríklad 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexné čísla vo verzorovom tvare (polárne súradnice r,θ) zadávajte v tvare rLθ napr. 5L65, čo je to isté ako 5*cis(65°).
Príklad násobenia dvoch čísel vo verzorovom tvare: 10L45 * 3L90.

Prečo ďaľší kalkulátor komplexných čísel, keď tu máme WolframAlpha? Pretože Wolfram je pomalý nástroj a niektoré funkcie ako postup (krok za krokom) sú spoplatnené prémiové služby.
Pre použitie v školstve napr. výpočtoch striedavých prúdov na strednej odbornej škole potrebujete rýchlu a jasnú komplexnú kalkulačku.

Príklady použitia:

tretia odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexných čísel: pow(1+i,1/7)
fáza, uhol komplexného čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexné čísla: 5*cis(45°)
polárny tvar komplexné čísla: 10L60
komplexne združené číslo: conj(4+5i)