Kalkulačka polárny tvar komplexné čísla

Algebraický tvar:
z = 5+8.66025404i

Fázor:
z = 10 ∠ 60°

Goniometrický tvar:
z = 10 × (cos 60° + i sin 60°)

Exponenciálny tvar:
z = 10 × ei 0.3333333 = 10 × ei π/3

Polárne súradnice:
r = |z| = 10 ... absolútna hodnota - modul
θ = arg z = 60° = 0.3333333π = π/3 ... uhol (argument alebo fáza)

Kartézske súradnice:
Reálna časť: Re z = x = 5
Imaginárna časť: Im z = y = 8.660254038

Kroky výpočtu

  1. Fázor: 10 L 60 = 5+8.66025404i
    10 ∠ 60 = 10 L 60 = 10 cis 60 = 10 * (cos 60 + i sin 60) = 5+8.66025404i

Vypočítať ďaľší výraz:


Táto kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnotenia výrazov v množine komplexných čísel. Imaginárna jednotka je označená ako i alebo j (najmä v elektrotechnike); spĺňa rovnicu i2 = -1 alebo j2 = -1 . Kalkulačka má tiež konverziu komplexného čísla do goniometrického, exponenciálneho tvaru alebo do polárnych súradnic. Zadajte výraz s komplexnými číslami, ako napríklad 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexné čísla vo verzorovom tvare (polárne súradnice r,θ) zadávajte v tvare rLθ napr. 5L65, čo je to isté ako 5*cis(65°).
Príklad násobenia dvoch čísel vo verzorovom tvare: 10L45 * 3L90.

Prečo ďaľší kalkulátor komplexných čísel, keď tu máme WolframAlpha? Pretože Wolfram je pomalý nástroj a niektoré funkcie ako postup (krok za krokom) sú spoplatnené prémiové služby.
Pre použitie v školstve napr. výpočtoch striedavých prúdov na strednej odbornej škole potrebujete rýchlu a jasnú komplexnú kalkulačku.

Príklady použitia:

tretia odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexných čísel: pow(1+i,1/7)
fáza, uhol komplexného čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexné čísla: 5*cis(45°)
polárny tvar komplexné čísla: 10L60
komplexne združené číslo: conj(4+5i)