Najväčšie číslo

Nájdite najväčšie číslo také, že:

1.Žiadne číslice sa v ňom neopakuje,
2.súčin každých dvoch číslic je nepárny,
3.súčet všetkých číslic je párny.

Správna odpoveď:

x =  9753

Postup správneho riešenia:

x=9753  M=9876543210 9 7=63 7 5=35 5 3=15  9+7+5+3=24Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: