Ciferný súčet

Ciferný súčet dvojciferný prirodzeného čísla je 11. Keď v ňom zameníme poradí číslic, dostanem číslo, ktoré je o 27 menej ako myslenej číslo. Zisti, ktoré číslo si myslím.

Správna odpoveď:

x =  74

Postup správneho riešenia:


x = 10·a+b
a+b = 11
10·b+a = x - 27

10a+b-x = 0
a+b = 11
a+10b-x = -27

Riadok 2 - 1/10 · Riadok 1 → Riadok 2
10a+b-x = 0
0,9b+0,1x = 11
a+10b-x = -27

Riadok 3 - 1/10 · Riadok 1 → Riadok 3
10a+b-x = 0
0,9b+0,1x = 11
9,9b-0,9x = -27

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
10a+b-x = 0
9,9b-0,9x = -27
0,9b+0,1x = 11

Riadok 3 - 0,9/9,9 · Riadok 2 → Riadok 3
10a+b-x = 0
9,9b-0,9x = -27
0,182x = 13,455


x = 13,45454545/0,18181818 = 74
b = -27+0,9x/9,9 = -27+0,9 · 74/9,9 = 4
a = 0-b+x/10 = 0-4+74/10 = 7

a = 7
b = 4
x = 74

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: