Dvojciferného 5445

Ciferný súčet dvojciferného čísla je 8. Ak zameníme poradie číslic, dostaneme číslo o 18 menšie ako pôvodné číslo. Urči tieto čísla. Pomocou lineárnych rovníc o dvoch neznámych.

Správna odpoveď:

a =  53
b =  35

Postup správneho riešenia:


a = x·10 + y
b = y·10+x
x+y = 8
b = a - 18

a-10x-y = 0
b-x-10y = 0
x+y = 8
a-b = 18

Riadok 4 - Riadok 1 → Riadok 4
a-10x-y = 0
b-x-10y = 0
x+y = 8
-b+10x+y = 18

Riadok 4 + Riadok 2 → Riadok 4
a-10x-y = 0
b-x-10y = 0
x+y = 8
9x-9y = 18

Pivot: Riadok 3 ↔ Riadok 4
a-10x-y = 0
b-x-10y = 0
9x-9y = 18
x+y = 8

Riadok 4 - 1/9 · Riadok 3 → Riadok 4
a-10x-y = 0
b-x-10y = 0
9x-9y = 18
2y = 6


y = 6/2 = 3
x = 18+9y/9 = 18+9 · 3/9 = 5
b = 0+x+10y = 0+5+10 · 3 = 35
a = 0+10x+y = 0+10 · 5+3 = 53

a = 53
b = 35
x = 5
y = 3

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
b=35Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: