Priemer valca

Povrch valca je 149 cm2. Vyška valca je 6 cm. Aký je priemer valca?

Výsledok

D =  5.439 cm

Riešenie:

S=2πr2+2πrh S=πD2/2+πDh  πD2/2+πDhS=0 πD2/2+π6D149=0  1.57079632679D2+18.85D149=0  a=1.57079632679;b=18.85;c=149 D=b24ac=18.85241.57079632679(149)=1291.50036921 D>0  D1,2=b±D2a=18.85±1291.53.14159265359 D1,2=6±11.4392458704 D1=5.43924587037 D2=17.4392458704   Sucinovy tvar rovnice:  1.57079632679(D5.43924587037)(D+17.4392458704)=0 D>0 D5.439  cm S = 2\pi r^2 + 2\pi r h \ \\ S = \pi D^2/2 + \pi D h \ \\ \ \\ \pi D^2/2 + \pi D h - S = 0 \ \\ \pi D^2/2 + \pi \cdot 6 \cdot D - 149 = 0 \ \\ \ \\ 1.57079632679D^2 +18.85D -149 =0 \ \\ \ \\ a=1.57079632679; b=18.85; c=-149 \ \\ D = b^2 - 4ac = 18.85^2 - 4\cdot 1.57079632679 \cdot (-149) = 1291.50036921 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ D_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ -18.85 \pm \sqrt{ 1291.5 } }{ 3.14159265359 } \ \\ D_{1,2} = -6 \pm 11.4392458704 \ \\ D_{1} = 5.43924587037 \ \\ D_{2} = -17.4392458704 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 1.57079632679 (D -5.43924587037) (D +17.4392458704) = 0 \ \\ D>0 \ \\ D \doteq 5.439 \ \text { cm }Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kuchyňa
  valcek_na_cesto Valec na valcovanie cesta má priemer 70 mm a šírku 359 mm. Koľko štvorcových milimetrov cesta zvalcuje na jednú otáčku?
 2. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 3. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 4. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 5. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 6. Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 7. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 8. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 9. Kombinácie
  trezor_1 Z koľkých prvkov je možné utvoriť šesťkrát viac kombinácií štvrtej triedy než kombinácií druhej triedy?
 10. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 11. Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 12. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 13. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 16. Jednotková matica 3
  matrix_21 Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 17. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?