Parkovisko

Na parkovisku stálo počas dopoludnia 120 vozidiel. Za automobil sa platí 20 Sk, za autobus 50 Sk. Strážca vybral za parkovanie celkom 2640 Sk. Koľko osobných automobilov a koľko autobusov stálo na parkovisku?

Správna odpoveď:

a =  112
b =  8

Postup správneho riešenia:


a+b = 120
20 a + 50 b = 2640

a+b = 120
20·a + 50·b = 2640

a+b = 120
20a+50b = 2640

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
20a+50b = 2640
a+b = 120

Riadok 2 - 1/20 · Riadok 1 → Riadok 2
20a+50b = 2640
-1,5b = -12


b = -12/-1,5 = 8
a = 2640-50b/20 = 2640-50 · 8/20 = 112

a = 112
b = 8

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: