Parametre 16653

Parametre LED sú: ULed je 3V, Prúd 100mA
Vykonaj také opatrenia, aby Ľad pri U napájacej 12V nebola zničená. Vykonaj výpočet a tiež schému zapojenia.

Správna odpoveď:

R =  90 Ω

Postup správneho riešenia:

U1=3 V U2=12 V I=100/1000=101=0,1 A  U=U2U1=123=9 V U=RI R=IU=0,19=90 ΩNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: