Odmeny

Pán Róbert a pán Norbert si spoločne zarobili 1400eur. Odmenu si rozdelili v pomere 4:3 podľa toho ako pracovali. Koľko dostal každý z nich?

Správna odpoveď:

x =  800
y =  600

Postup správneho riešenia:


x+y=1400
3x = 4y

x+y=1400
3·x = 4·y

x+y = 1400
3x-4y = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3x-4y = 0
x+y = 1400

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3x-4y = 0
2,33y = 1400


y = 1400/2,33333333 = 600
x = 0+4y/3 = 0+4 · 600/3 = 800

x = 800
y = 600

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: