Záhrada

Na plániku v mierke 1:1500 je záhrada zakreslená ako štvorec s obsahom 25 cm2. Koľko metrov pletiva potrebujeme na oplotenie záhrady? Urči aj skutočnú výmeru záhrady.

Správna odpoveď:

x =  300 m
S =  5625 m2

Postup správneho riešenia:

x=4 25 1500/100=300 m
S=25 1500 1500/100/100=5625 m2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: