12 kravát

Cena 12 kravát pred zlacnením bola rovnaká ako 15 kravát po zlacnení. Vypočítajte cenu 1 kravaty po zlacnení, ak viete, ze zlacnením klesla o 40 korún?

Správna odpoveď:

x =  160 CZK

Postup správneho riešenia:


12y = 15x
x = y-40

12·y = 15·x
x = y-40

15x-12y = 0
x-y = -40

Riadok 2 - 1/15 · Riadok 1 → Riadok 2
15x-12y = 0
-0,2y = -40


y = -40/-0,2 = 200
x = 0+12y/15 = 0+12 · 200/15 = 160

x = 160
y = 200

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: